ZS

zsák – kotti II 
zsarátnok – sütšälpää I
zsebóra – rintatunnid II 
zsenge – varain XI 
zsinór – šnurka
zsír – razva III 
zsíros – razvakaz XIII 
zsugori – raattsimatoi VI 
zsurló – õza VIII