Nyelvtan

Az itt következő rövid vót nyelvtani leírás közel sem tekinthető teljességre törekvőnek.
Kifejtési módja elsősorban a hangtani és a főbb alaktani tudnivalókra összpontosít, mondattani része éppen csak érintőleges megjegyzések rövid sora. A leírás lényegileg nem foglalkozik a szókincs gyarapításának módjaival sem.
A nyelvtani rész alapján írott vót szöveg fogalmazásába kezdeni vagy szóbeliségre kísérletet tenni – nagyon egyszerű mondatok létrehozásának kivételével – túl merész vállalkozás lenne.
Ugyanakkor az összefoglalási szándék szerint a leírás képet nyújt a vót nyelv néhány főbb jellegzetességéről, és esetleg módot adhat a rokonaival történő összehasonlító nyelvészeti kutatásokra is.