Térkép


A vótok helye a nagyvilágban


Európa finnugor nyelvű népeinek lakóterülete


A balti finn népek lakóterülete


Az oroszországi kis balti finn népek Szentpétervár térségében


A mai Vótföld helye


A mai nyugati nyelvjárású vót falvak