V

vacsora – õhtagoin XI 
vacsorázik õhtagoittaa VI 
vad fn – zvieri II
vagy ksz – ehtši
vágy – itšävä VIII 
vagyon – õmaisuz XIV 
vaj – või
vajon – vai
vak mn – sõkõa VI 
vakar raapia II 
vakond – krotta
valahogy(an) – kuile
valahol – kuzle
valahonnan – kussale
valahová – kuhõõle
valaki – tšenle
valamelyik – kumple
valamennyi – jõka; kui mõnõz
valami – mikäle
valamikor – kõõznile
válasz – vassauz
válaszol vasõta IX 
válik – [vkivé; vmivé] saavva
váll – õlka III 
vállalkozás – üritüz
vallás – usko II 
váltakozik vahõlla VIII 
változás – vajõltuumin XI
változik vajõltua
változtatás – muunnõz X; vajõltaamin XI
vályú – lohanka
van õlla [rendhagyó]
vánkos – tüünü II 
vár verb – oottaa IV 
várakozás – ootuz X
váratlan – oottamatoo XII; ättšinäin XII
váratlanul – oottamatta; ättšiää
varjú – varõz
város – lidna III 
városlakó – lidnanikka III 
varr õmmõlla VIII 
varrás – sauma III 
varrónő – õmpõlija VIII 
vas – rauta III 
vásárlás – õssõ II 
vásárló fn – õssaja VIII 
vasárnap I fn – Nätilpäivä VIII; Pühäpäivä VIII
vasárnap II hsz – nätilpäänä; pühäpäänä
vásárol õssaa IV 
vastag – jämiä VI 
vastagság – jämiüz XIV 
vasút – rautatee
vasvilla – ankõ II 
véd kaittsaa III; vahtia II; varjõlla VIII
védelem – kaittsõ II 
vég [befejezés] lõppu II 
végső – viimein XI 
végül – viimeizessi
vékony – õhud XIV 
vékonyság  fn – õhuz XIV 
véletlen – satunain XI 
véletlenül – sattumalt
velő – üďďii XII 
vendég – võõraz XIII 
ver takua III 
vér – veri IX 
vérbő – verekaz XIII
veréb – värpo II 
verejték – hitši VII 
verejtékes – hitšin XI
verejtékezik higõssua II 
verekedés – tappõlu II 
verekszik tapõlla VIII 
verem – kooppa
véres – verin XI 
vers – virsi II 
vesz – [vásárol] õssaa IV
veszekedés – riita III 
veszekszik riďďõlla VIII 
veszteség – ukka
vessző – tšepikkõin XII 
vesszőzés – koivusuppi II 
vet tšülvää IV; viskua III 
vétek – sünti II 
vétel [beszerzés] õssõ II 
veteményes fn [házikert] peentärä VIII 
vetés – tšülvö XIII 
vétkes – sünnikaz XIII 
vevő [vásárló] õssaja VIII 
vézna – lahjukkõin XII
vicc – pila III 
viccel pilahilla VIII 
vicces – leitšillin XI 
vidám – veitšiä VI
vidra – mettsävõdra III 
víg – veitšiä VI
világ – maailma III 
világít paissaa III; valaissa VIII
világítás – valaisuz
világos – 1) [fényes] seltšiä VI; 2) [átv] selvä VIII
világosság – paisõ XIII; valaisuz X; valo II
villa [szerszám] aarukka VIII; ankõ II 
villog väittšüä II 
vipera – šnäkkämato II 
virág – eisi IX; elkko II; kukaz XIII
virágpor – eďďelmo II 
virágzik eďďittsää IV; elkottsaa IV 
virradat – valgõtikko II 
visz kantaa III; väittää IV
viszket süühütä IX 
viszketés – süühü II 
viszont ksz – a; ain
vissza – tagaa; takaz
visszaad antaa takaz
visszatér palõta IX 
visszautasít evetä IX; tšeeltäütä VII
visszautasítás – tšeeltäütümin XI 
vita – tšina III 
vitatkozik tšinõta IX 
víz – vesi IX 
víztározó [mesterséges tó] bruuda
von venuttaa IV; vetää IV
vonszol vetähtää VI 
vót I fn – 1) [nyelv; nép] vaďďa III; 2) [ember; férfi] vaďďalain XI; 3) [nő] vaďďakko II
vót II mn – vaďďa
Vótföld – Vaďďamaa I
– vävü II 
vödör – pankõ II 
vőlegény – ženiha VIII 
völgy – orko II 
vörös – kauniz XIII; punain XI
vöröses – ruskõa VI