V

vacsora – õhtagoin XI
vacsorázik õhtagoittaa VI
vad fn – zvieri II
vagy ksz – ehtši
vágy – itšävä VIII
vagyon – õmaisuz XIV
vaj – või I
vajon – vai
vak mn – sõkõa VI
vakar raapia II
vakond – krotta V
valahogy(an) – kuile
valahol – kuzle
valahonnan – kussale
valahová – kuhõõle
valaki – tšenle
valamelyik – kumple
valamennyi – jõka; kui mõnõz
valami – mikäle
valamikor – kõõznile
válasz – vassauz X
válaszol vasõta IX
válik [vkivé; vmivé] saavva I
váll – õlka III
vállalkozás – üritüz X
vallás – usko II
váltakozik vahõlla VIII
változás – vajõltuumin XI
változik vajõltua V
változtatás – muunnõz X; vajõltaamin XI
vályú – lohanka V
van õlla [rendhagyó]
vánkos – tüünü II
vár verb – oottaa IV
várakozás – ootuz X
váratlan – oottamatoo XII; ättšinäin XII
váratlanul – oottamatta; ättšiää
varjú – varõz X
város – lidna III
városlakó – lidnanikka III
varr õmmõlla VIII
varrás – sauma III
varrónő – õmpõlija VIII
vas – rauta III
vásárlás – õssõ II
vásárló fn – õssaja VIII
vasárnap I fn – Nätilpäivä VIII; Pühäpäivä VIII
vasárnap II hsz – nätilpäänä; pühäpäänä
vásárol õssaa IV
vastag – jämiä VI
vastagság – jämiüz XIV
vasút – rautatee I
vasvilla – ankõ II
véd kaittsaa III; vahtia II; varjõlla VIII
védelem – kaittsõ II
vég [befejezés] lõppu II
végső – viimein XI
végül – viimeizessi
vékony – õhud XIV
vékonyság  fn – õhuz XIV
véletlen – satunain XI
véletlenül – sattumalt
velő – üďďii XII
vendég – võõraz XIII
ver takua III
vér – veri IX
vérbő – verekaz XIII
veréb – värpo II
verejték – hitši VII
verejtékes – hitšin XI
verejtékezik higõssua II
verekedés – tappõlu II
verekszik tapõlla VIII
verem – kooppa V
véres – verin XI
vers – virsi II
vesz [vásárol] õssaa IV
veszekedés – riita III
veszekszik riďďõlla VIII
veszteség – ukka V
vessző – tšepikkõin XII
vesszőzés – koivusuppi II
vet tšülvää IV; viskua III
vétek – sünti II
vétel [beszerzés] õssõ II
veteményes fn [házikert] peentärä VIII
vetés – tšülvö XIII
vétkes – sünnikaz XIII
vevő [vásárló] õssaja VIII
vézna – lahjukkõin XII
vicc – pila III
viccel pilahilla VIII
vicces – leitšillin XI
vidám – veitšiä VI
vidra – mettsävõdra III
víg – veitšiä VI
világ – maailma III
világít paissaa III; valaissa VIII
világítás – valaisuz X
világos – 1) [fényes] seltšiä VI; 2) [átv] selvä VIII
világosság – paisõ XIII; valaisuz X; valo II
villa [szerszám] aarukka VIII; ankõ II
villog väittšüä II
vipera – šnäkkämato II
virág – eisi IX; elkko II; kukaz XIII
virágpor – eďďelmo II
virágzik eďďittsää IV; elkottsaa IV
virradat – valgõtikko II
visz kantaa III; väittää IV
viszket süühütä IX
viszketés – süühü II
viszont ksz – a; ain
vissza – tagaa; takaz
visszaad antaa takaz
visszatér palõta IX
visszautasít evetä IX; tšeeltäütä VII
visszautasítás – tšeeltäütümin XI
vita – tšina III
vitatkozik tšinõta IX
víz – vesi IX
víztározó [mesterséges tó] bruuda V
von venuttaa IV; vetää IV
vonszol vetähtää VI
vót I fn – 1) [nyelv; nép] vaďďa III; 2) [ember; férfi] vaďďalain XI; 3) [nő] vaďďakko II
vót II mn – vaďďa
Vótföld – Vaďďamaa I
– vävü II
vödör – pankõ II
vőlegény – ženiha VIII
völgy – orko II
vörös – kauniz XIII; punain XI
vöröses – ruskõa VI