V

vaa hsz – csupán; csak
vaahtõra (~, ~a, ~a) III fn – juhar; juharfa; jávorfa [Acer]
vaataht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI verb – pillant; rápillant
vaat|taa (~tama, ~ab, ~õn / ~tõ) III verb – néz; megnéz; tekint; megtekint
vaat|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII verb – figyel; megfigyel
vaďďa I (~, ~a, ~a) III fn – vót [nyelv; nép]; pajattaa ~ssi – beszél vótul
vaďďa II mn rtlan – vót
vaďďak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – vót nő
vaďďalai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – vót ember
va|ďďõta (~ikõnõma, ~ikõnõb, ~ikõni) X verb – elhallgat; elnémul
vah|tia (~tima, ~ib, ~tizin / ~ti) II verb – 1) őriz; megőriz; 2) véd; megvéd; óv; megóv
vahtija (~, ~a, ~sõ) VIII fn – őr
vah|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII verb – váltakozik; cserélődik
vai I ksz – ha
vai? II msz – vajon? -e?
vaikka ksz – még ha
vaik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – 1) gyanta; 2) kátrány; szurok
vaiti hsz – némán; csendben; õlla ~ – hallgat; csendben van
vaiva (~, ~a, ~a) III fn – fájdalom; fájás
vajaa rtlan verb – kell
vajõlt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI verb – cserél; elcserél; felcserél; kicserél
vajõltaami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – 1) változtatás; 2) csere
vajõltu|a (~uma, ~ub, ~zin / ~) V verb – változik; megváltozik
vajõltuumi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – változás; megváltozás
vakaumu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – meggyőződés; bizonyosság
vakuut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV verb – meggyőz; rábeszél
vakuuttami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – meggyőzés; rábeszélés
vakuut|tua (~tuma, ~ub, ~tu + part) II verb – meggyőződik; megbizonyosodik
val|aa (~ama, ~ab, ~õn / ~õ) III verb – önt; tölt; megtölt
valais|sa (~sõma, ~õb, ~in / ~si) VIII verb – világít; megvilágít
valaisu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – 1) világítás; megvilágítás; 2) világosság
valgõtik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – virradat; pitymallat
valit|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV verb – panaszkodik
valitu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – panasz; panaszkodás
valkõa (~, ~t, ~sõ) VI mn – fehér
valmis|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si) IV verb – 1) felkészít; 2) előkészít
valmis|sua (~suma, ~ub, ~su) II verb – készül; felkészül; készülődik; nekikészül
valo I (~, ~a, ~o) II fn – fény; világosság
valo II (~, ~a, ~o) II fn – trágya; ganéj
vam|pu (~vu, ~pua, ~puu) II fn – maréna [Coregonus]
vana (~, ~a, ~a) III mn – öreg
vanu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – öregség
vanõ|ta (~nõma, ~nõb, ~ni) X verb – öregszik; megöregedik
vapaa (~, ~t, ~sõ) VI mn – szabad
vapau|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – szabadság
varai hsz – korán; ~ oomnikõz – korán reggel
varai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn – korai
vargas|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si) IV verb – lop; ellop
var|gaz (~kaa, ~gassa, ~kaasõ) XIII fn – tolvaj
varjõ|lla (~õma, ~õb, ~li) VIII verb – óv; véd; őriz; megóv; megvéd; megőriz
varkau|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – lopás
varma (~, ~a, ~a) III mn – biztos
varmassi hsz – biztosan
varmu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – 1) biztonság; 2) magabiztosság
varruk|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII fn – ruhaujj
varsa (~, ~a, ~a) III fn – csikó
vart (part) nu – -nak, -nek; részére; számára
var|vaz (~paa, ~vassa, ~paasõ) XIII fn – lábujj
varõ|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – varjú [Corvus]
vasara (~, ~a, ~a) III fn – kalapács
vas|sa (~a, ~saa, ~saa) III fn – has
vassaa I hsz – 1) szemben; szemközt; 2) ellene
vassaa II (allat) nu – elébe
vassaa III (gen) nu – felé; neki
vassaa IV (part) prep – szembe
vassalauk|ku (~u, ~kua, ~kuu) II fn – gyomor
vassau|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – válasz; felelet
vassumõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn – legutóbbi
vassus|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si) IV verb – ellenáll; ellenszegül
vassusu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – ellenállás; ellenszegülés
vas|sõn (~sõzõ, ~õssa, ~sõsõõ) XI mn – új
vas|õta (~saama, ~saab, ~saz) IX verb – válaszol; felel
vazik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn – borjú
veel hsz – még
veeret|ellä (~teemä, ~teeb, ~teli) VIII verb – gurít; görget
veeret|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV verb – legurít; elgurít
veitšiä (~, ~t, ~se) VI mn – vidám; ~ jutto – vidám történet
vell|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – báty; fivér
venajak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – orosz nő
venak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – orosz nő
venut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV verb – húz; von; nyújt; ~taa tšäe – kezet nyújt
venäi rtlan mn – orosz
venäjä I (~, ~ä, ~se) VIII fn – orosz [nép; nyelv]
Venäjä II (~, ~ä, ~se) VIII fn – Oroszország; ~ Federaattsija – Oroszországi Föderáció
venäjäläi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn – orosz ember
venäläi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn – orosz ember
verek|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII mn – vérbő
ver|i (~e, ~tä, ~ee) IX fn – vér
veri|n (~ze, ~ssa, ~zee) XI mn – véres
veräj|äd (~ije, ~it, ~ ise) VIII fn – kapu
ve|si (~e, ~ttä, ~tee) IX fn – víz
vetäht|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI verb – hurcol; cipel; vonszol
ve|tää I (~tämä, ~äb, ~ďin / ~ti) IV verb – húz; von
ve|tää II (~tämä, ~äb, ~ďin / ~ti + adess) IV verb – szerencséje van
vi|ďďed (~isije, ~isiit, ~isiise) szn – öt [nem jelzői szerepű mondatrészként]
viďďe|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn – ötödik
Viďďezpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse) VIII fn – péntek
viďďezpäänä hsz – pénteken
v|iďďä (~eemä, ~eeb, ~ei) I verb – 1) elhoz; elvisz; elhord; 2) odahoz; odavisz; odahord
vihma (~, ~a, ~a) III fn – eső; saab ~a – esik az eső
vihmalin|tu (~nu, ~tua, ~tuu) II fn – sárgarigó [Oriolus oriolus]
viikat|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn – kasza
viimei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn – utolsó; végső
viimeizessi hsz – végül; végezetül
vii|püä I (~pümä, ~vüb, ~püzin / ~pü) II verb – 1) tartózkodik [vhol]; van [vhol]; 2) marad [vhol]
viipü|ä II (~ümä, ~üb, ~zin / ~) V verb – késlekedik; tétovázik
vi|isi (~ďďe, ~ittä, ~itee) szn – öt [önmagában]
viivüt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV verb – halogat; késleltet
vi|iz (~ďďe, ~ittä, ~itee) szn – öt [jelzőként]
viiztõššõmõ|t (~õ, ~t, ~õ) szn – tizenöt
viiztõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – tizenötödik
viiz||tšümmentä (viďďe tšümmene, viittä tšümmentä, viitee tšümmenee) szn – ötven
viiztšümmenä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn – ötvenedik
villa (~, ~a, ~a) III fn – gyapjú
villai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn – gyapjú-; gyapjúból készült
vim|pa (~a, ~paa, ~paa) V fn – szilvaorrú keszeg [Vimba vimba]
vingaht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI verb – fütyül; sípol
vin|kua (~kuma, ~gub, ~kuzin / ~ku) II verb – fütyül; sípol
virak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – észt nő
viro I (~, ~a, ~o) II fn – észt [nyelv; nép]
viro II mn rtlan – észt
virolai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – észt ember
vir|si (~zi, ~sia, ~sii) II fn – vers
vi|skua (~skoma, ~zgob, ~skozin / ~skõ) III verb – dob; hajít; vet
vizgaht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI verb – eldob; elhajít; kidob; kihajít
vi|zgõta (~skaama, ~skaab, ~skaz) IX verb – ledob; lehajít; levet
vi|õõ (~tõmõ, ~õõt, ~tõmõõ) XII fn – lentiloló [eszköz]
vooho (~, ~a, ~o) II fn – kecske [Caprinae]
v|oosi (~uvvõ, ~ootta, ~ootõõ / ~oonna) IX fn – év; esztendő; muuttua ~oosi-~uvvõlt – évről évre változik
voosisa|ta (~a, ~taa, ~tasõ) VIII fn – évszázad; század [kor]
voosituha|d (~ttõmõ, ~tta, ~ttõmõõ) fn – évezred; ezred [kor]
voossi (gen) nu – következtében; miatt
vot hsz – íme
v|uvvõ (~ootõõ, ~uvvõtta, ~ootõõsõ) XIII fn – ágy; fekhely
võdna (~, ~a, ~a) V fn – bárány
võ|ďďa (~ima, ~ib, ~izin, ~iz) I verb – tud [vmit tenni]; képes vmire; -hat, -het
võ|ďďõlla (~itõõma, ~itõõb, ~itõli) VIII verb – ken; beken; megken; mázaz; mázzal bevon
võ|ďďõõ (~itõmõ, ~ďďõõt, ~itõmõõ) XII fn – kenőcs; máz
või (~, ~t, ~hõõ) I fn – vaj
võimak|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII mn – 1) erős; 2) nagyerejű; erőteljes
võimu (~, ~a, ~u) II fn – 1) erő; 2) hatalom
võit|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV verb – legyőz; győz
võit|to (~o, ~toa, ~too) II fn – győzelem; diadal
võitõlu (~, ~a, ~u) II fn – kenés; megkenés
võrk|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – háló; halászháló
võro (~, ~a, ~o) II fn – adó [állami bevétel]
võr|rõlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII verb – összehasonlít; összevet; egybevet
võr|rõta (~taama, ~taab, ~taz) IX verb – összehasonlít; összevet; egybevet
võrtõlu (~, ~a, ~u) II fn – hasonlóság
võrtõõmi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – összehasonlítás
võšõ|fka (~vga, ~fkaa, ~fkaa) III fn – hímzés
võt|ii (~timõ, ~iit, ~timõõ) XII fn – kulcs
võt|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV verb – bevesz [pénzügy]
võt|to (~o, ~toa, ~too) II fn – bevétel [pénzügy]
võt|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn – fogás [módszer]; fortély
võõra|z I (~a, ~ssa, ~asõ) XIII fn – vendég; látogató
võõra|z II (~a, ~ssa, ~asõ) XIII mn – idegen
vähe|tä (~nemä, ~neb, ~ni) X verb – kisebbedik; csökken; lecsökken
vähäi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XIII mn – kisszámú; jelentéktelen
vähänaikaa hsz – szempillantás alatt
vähät|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV verb – kisebbít; csökkent; lecsökkent
vähää rtlan szn – kevés; csekély
väit|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV verb – visz; elvisz; szállít; elszállít
vä|itšiä (~itšemä, ~ďďeb, ~ďďin / ~itši) IV verb – 1) nevez; megnevez; nevén szólít; 2) rákiált; rászól
väitšäht|ää I (~äämä, ~ääb, ~ii) VI verb – csillog
väitšäht|ää II (~äämä, ~ääb, ~ii) VI verb – átsuhan
väi|ttšüä (~ttšümä, ~tšüb, ~ttšü) II verb – 1) fénylik; ragyog; 2) villózik; pislákol; 3) felcsillan
välii (gen) nu – közé
väliss I hsz – 1) néha; olykor; 2) időről-időre
väliss II (gen) nu – közül
väliz (gen) nu – között; közt
väľľäss hsz – kívülről; kintről
väľľäz hsz – kívül; kint; kinn
väľľää hsz – 1) kívülre; kintre; kifelé; 2) el
väri|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VIII verb – remeg; reszket
vär|po (~vo, ~poa, ~poo) II fn – veréb [Passer]
vä|süä (~sümä, ~züb, ~süzin / ~sü) II verb – elfárad; kifárad
vä|tši (~e, ~tšeä, ~tšee) VII fn – nép
vävü (~, ~ä, ~ü) II fn – vő; vej
väänik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn 1) fúró; furdancs; 2) dugóhúzó
vään|tää (~tämä, ~näb, ~nin / ~ti) IV verb – 1) sodor; pödör; 2) pörget; forgat; 3) csavar; teker; 4) kicsavar; kifacsar
vääntü|ä (~ümä, ~üb, ~zin / ~) V verb – 1) pörög; forog; 2) csavarodik; tekeredik
vö|ö (~ö, ~öt, ~hee) I fn – öv; ~ötä panna – felövez
vööt|ii (~time, ~iit, ~timee) XII fn – rúdtartó szíj [lószerszám]
vööt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV verb – övez; körül vesz