Ü

ü|ďďii (~itime, ~ďďiit, ~itimee) XII fn – velő
ühessäm|ed (~ije, ~iit, ~iise) szn – kilenc [nem jelzői szerepű mondatrészként]
ühessämä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn – kilencedik
ühes|ää (~säme, ~äät, ~sämee) szn – kilenc [önmagában és jelzőként]
ühesäätõššõmõ|t (~õ, ~t, ~õ) szn – tizenkilenc
ühesäätõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – tizenkilencedik
ühesää||tšümmentä (ühessäme tšümmene, ühesäät tšümmentä, ühessämee tšümmenee) szn – kilencven
ühesäätšümmenä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn – kilencvenedik
ühez I hsz – együtt; közösen
ühez II (com) prep – együtt
ühis|ellä (~seemä, ~seeb, ~seli) VIII verb – egyesít
ühisselmo (~, ~a, ~o) II fn – egyesítés
ühis|sää (~sämä, ~äb, ~in / ~si) IV verb – egyesít
ühissü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn – 1) egyesülés; 2) egyesület
ühis|süä (~sümä, ~üb, ~süzin / ~sü) II verb – egyesül
üh|s (~e, ~tä, ~tee) szn – egy [jelzőként]
üh|si (~e, ~tä, ~tee) szn – egy [önmagában]
ühsinei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn – egyedüli; magányos
ühsineizü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – egyedüllét; magány
ühskõrt hsz – egyszer; egy ízben
ühstõššõmõ|t (~õ, ~t, ~õ) szn – tizenegy
ühstõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – tizenegyedik
ühtee hsz – egybe
ühtäläi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn – egyenlő; egyforma; megegyező
ühä hsz – egyre; ~ pahõpii – egyre rosszabb; ~ enäpii ja enäpii – egyre nagyobb és nagyobb
üi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn – éji; éjjeli; éjszakai; ~zell aigall – éjidőn
üleel hsz – fent
üleelt hsz – fentről
üleez hsz – fentre; fel
ülep|ii hsz kf – magasan; magasban
ülepäll hsz kf – feljebb; magasabban
ülepälle hsz kf – feljebb; magasabbra
üle|tä (~nemä, ~neb, ~ni) X verb – emelkedik; megemelkedik; növekszik
üleüdnää hsz – 1) teljesen; egészen; 2) tökéletesen
üliškoulu (~, ~a, ~u) II fn – egyetem; főiskola
üliõppila|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII fn – egyetemista; főiskolás
ül|le (~tšee, ~lettä, ~tšeese) XIII fn – fóka [Pinnipedia]
ül|letä (~tšäämä, ~tšääb, ~tšäz) IX verb – otthagy; magára hagy
ümmär|kõin (~kõizõ, ~gõissa, ~kõisõõ) XI mn – kerek; kör alakú
ümmärt|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI verb – 1) ért; megért; felfog; 2) kitalál; rájön
ümperitse hsz – körbe
ümpär (part) prep – körül
ümpärikkua hsz – körben
ümpäri|so (~zo, ~soa, ~soo) II fn – 1) környék; 2) környezet
ümpärü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn – 1) kerület [mértan]; körvonal; 2) kiterjedés [síkbeli]
üni|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VII verb – csipog
üp|etä (~päämä, ~pääb, ~päzi) IX verb – ugrik
üp|piä (~pimä, ~ib, ~pizin / ~pi) II verb – ugrik
üp|pü (~ü, ~püä, ~püü) II fn – ugrás
üpäh|ellä (~teemä, ~teeb, ~teli) VIII verb – ugrándozik; ugrál; szökdécsel
üpäht|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI verb – leugrik; átugrik; felugrik; felszökik
ürit|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV verb – 1) próbál; megpróbál; kísérel; megkísérel; 2) törekszik; igyekszik
üritü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn – 1) próba; kísérlet; 2) vállalkozás
üvii hsz – jól
üvii meelii! – szívesen!
ü|vve (~ütee, ~vvettä, ~üteese) XIII fn – zúzmara; dér
üvä (~, ~ä, ~se) VIII mn – jó; tõvõtan kõikkõa ~ä! – minden jót kívánok!
üvässe|llä (~emä, ~eb, ~li) VIII verb – elbúcsúzik; búcsút vesz
üvässi (gen) nu – -nak, -nek; részére; számára
üvässii! – Isten veled! Isten veletek! Isten önnel! Isten önökkel! jäämm(ä) ~! – viszontlátásra!
üvää aikaa! – minden jót!
üvü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – jóság
ü|ü (~ü, ~üt, ~hee / ~üzenä) I fn – éj; éjjel; éjszaka; ~ü kattõõ all – az éjszaka / éj leple alatt
üünik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn – albérlő; lakó
üüpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse / ~änä) VIII fn – teljes nap
ü|ütüä (~ütümä, ~vvüb, ~ütü) II verb – zúzmarásodik; deresedik
üütš|etä (~tšäämä, ~tšääb, ~tšäz) IX verb – csibészkedik; csirkefogóskodik
üüttšäri (~, ~ä, ~i) II fn – csibész; csirkefogó; jómadár; gazfickó; kópé
üüzenä hsz – éjjel; éjszaka; éjidőn