T

tag – 1) [testrész] jäsee XII; 2) [szervezeté] jäsee XII
taglejtés – žesti II 
takaró – katõ XIII
takony – rätšä VIII 
talál levvä I; leütää VI
találgat ätšetä IX 
találkozás – tapaamin XI 
találkozik tavõta IX 
tályog – paizõ XIII 
tanács [javaslat] nõvvo II 
tanácskozás – nõvvõttõlu II 
tanácskozik nõvvõtõlla VIII 
tanácsol nõvvua III 
tanár – õpõttaja VIII 
tánc – tanttsi II 
táncol tanttsia II 
tanít õpõttaa IV 
tanító – õpõttaja VIII 
tanul õppia II 
tanuló – õppilaz XIII 
tanya – talo II 
tapasztalat – õskaamin XI 
tapasztalatlan – õskaamatoo XII 
tapasztalatlanság – õskaamattomuz XIV 
táplál sööttää IV 
táplálkozik süvvä
tapogat tunnusõlla VIII 
tapsol tšäsiit plakuttaa
tárgy – azia VI 
tarka – tširjava VIII 
társalog pajattaa VI 
tart pitää IV 
tartós – postojannoi VI 
tartozik – [vkihez; vmihez] kuulua II 
tartózkodik – [vhol] asua II; viipüä II
tavaly – meńńavoonna
tavasz – tševäd XIV 
tavirózsa – buľbukka
távol – kaukaal; kaukanna
távolba – kaugaz; kaukaalõ
távolból – kaukaa; kaukaalt
te – siä
tegnap hsz – eglee
tegnapelőtt – enneglee; ennettegle
tehát – nenni
tehén – lehmä VIII
teher – koorma V
tej – piimä VIII 
tejbezab – kagrapiimä VIII 
tejföl – koorõ XIII; slivgad III
tejszín – koorõ XIII; slivgad III
teker vääntää IV 
tekeredik vääntüä
tekint vaattaa III 
teknő – lohanka
tél – talvi VII 
tele – tävvellin XI 
télen – talvõll
teljes – ehjä VIII; koko; täüsi IX
teljesen – aivonaa; kokonaa; kõikkinaa; sohsem; täüsii; õikõõ; üleüdnää
templom – tširkko II 
tenger – meri IX 
tenyér – tšämmee XII 
tenyészt kazvattaa IV 
tép repiä II 
térd – põlvi VII 
térdzokni – suuka III 
terel ajaa III 
térfogat – tilavuz XIV 
terítő – katõ XIII; lina III
terjedelem [síkbeli] ümpärüz
termel kazvattaa IV 
termés – tulo II 
termet – näko II 
testalkat – näko II 
tesz panna VIII; tehä VIII
tészta – taitšina III 
tetem – ruumiuz
tétovázik viipüä
tető – katto II 
tetszik näüttiütä VII 
tett – teko II 
tetű – täi
tetves – täikaz XIII 
ti – tüü
tilt tšeeltää IV 
tiszta – puhaz XIII
tisztesség – kunnia VI 
tisztességes – rehellin XI 
tisztít kasia II 
titkol salõta IX 
titkos – salain XI
titok – salaizuz XIV 
titokban – salamittaa
tíz – 1) [önmagában és jelzőként] tšümmee; 2) [nem jelzői szerepű mondatrészként] tšümmened
tizedik – tšümmenäz
tizenegy – ühstõššõmõt
tizenegyedik – ühstõššõmõz
tizenharmadik – kõmtõššõmõz
tizenhárom – kõmtõššõmõt
tizenhat – kuuztõššõmõt
tizenhatodik – kuuztõššõmõz
tizenhét – seitseetõššõmõt
tizenhetedik – seitseetõššõmõz
tizenkettedik – kahstõššõmõz
tizenkettő – kahstõššõmõt
tizenkilenc – ühesäätõššõmõt
tizenkilencedik – ühesäätõššõmõz
tizennégy – nellätõššomõt
tizennegyedik – nellätõsõmõz
tizennyolc – kahõsaatõššõmõt
tizennyolcadik – kahõsaatõššõmõz
tizenöt – viiztõššõmõt
tizenötödik – viiztõššõmõz
– järvi VII 
tojás – muna
toll – 1) [madáré] tšünä VIII; 2) [íróeszköz] tšünä VIII
tolvaj – vargaz XIII 
torkolat – suu
tornác – riheneüz IX 
torok – kurkku II 
torzít muuntaa IV 
torzítás – muunnõz
tótágast – kummo
tovább – pigõpaa
tovább tart tšessää IV 
[nyelvtan] tüvi VII 
több – enäpi
többé-kevésbé hsz – enäpii-vähüpii
tökéletesen – kõikkinaa; üleüdnää
tölgyfa – tammi VII 
tölt valaa III 
tönkretesz – [anyagilag] lagassaa IV 
töredék – kappalõ XIII 
törekszik püvvä I; ürittää IV
történik tapahtua II 
törtrész [számtan] õsa VIII 
törülköző – pühje XIII 
trágya – valo II 
tréfa – pila III 
tréfál pilahilla VIII 
tréfamester – pilahilija VIII 
tréfás – leitšillin XI 
tud 1) [ismerete van] tuntia IV; täätää IV; 2) [képes vmire] võďďa I; õzgõta IX
tudat ilmottaa IV 
tudás – tääto II 
tulajdonos – õmissaja VIII 
tulajdonosnő – õmissajakko II 
tumultus – tšihu II 
tunya – laiska III 
tunyaság – laiskuz XIV 
túró – tvorokka
– nõgla
tücsök – tširkka VIII 
tükör – špeili II 
tűnik näütä VII; tšuudittaa VI; pitää meelez
tűr – [elvisel] ťerppiä II 
türelem – ťerppillizüz XIV 
türelmes – ťerppillin XI 
tüsszent aivasõlla VIII 
tűz fn – 1) tuli IX; 2) [eset] tulipalo II
tűzoltó – põlomeez XIII 
tűzvész – tuli põlo