T

tag – 1) [testrész] jäsee XII; 2) [szervezeté] jäsee XII
taglejtés – žesti II
takaró – katõ XIII
takony – rätšä VIII
talál levvä I; leütää VI
találgat ätšetä IX
találkozás – tapaamin XI
találkozik tavõta IX
tályog – paizõ XIII
tanács [javaslat] nõvvo II
tanácskozás – nõvvõttõlu II
tanácskozik nõvvõtõlla VIII
tanácsol nõvvua III
tanár – õpõttaja VIII
tánc – tanttsi II
táncol tanttsia II
tanít õpõttaa IV
tanító – õpõttaja VIII
tanul õppia II
tanuló – õppilaz XIII
tanya – talo II
tapasztalat – õskaamin XI
tapasztalatlan – õskaamatoo XII
tapasztalatlanság – õskaamattomuz XIV
táplál sööttää IV
táplálkozik süvvä I
tapogat tunnusõlla VIII
tapsol tšäsiit plakuttaa
tárgy – azia VI
tarka – tširjava VIII
társalog pajattaa VI
tart pitää IV
tartós – postojannoi VI
tartozik [vkihez; vmihez] kuulua II
tartózkodik [vhol] asua II; viipüä II
tavaly – meńńavoonna
tavasz – tševäd XIV
tavirózsa – buľbukka V
távol – kaukaal; kaukanna
távolba – kaugaz; kaukaalõ
távolból – kaukaa; kaukaalt
te – siä
tegnap hsz – eglee
tegnapelőtt – enneglee; ennettegle
tehát – nenni
tehén – lehmä VIII
teher – koorma V
tej – piimä VIII
tejbezab – kagrapiimä VIII
tejföl – koorõ XIII; slivgad III
tejszín – koorõ XIII; slivgad III
teker vääntää IV
tekeredik vääntüä V
tekint vaattaa III
teknő – lohanka V
tél – talvi VII
tele – tävvellin XI
télen – talvõll
teljes – ehjä VIII; koko; täüsi IX
teljesen – aivonaa; kokonaa; kõikkinaa; sohsem; täüsii; õikõõ; üleüdnää
templom – tširkko II
tenger – meri IX
tenyér – tšämmee XII
tenyészt kazvattaa IV
tép repiä II
térd – põlvi VII
térdzokni – suuka III
terel ajaa III
térfogat – tilavuz XIV
terítő – katõ XIII; lina III
terjedelem [síkbeli] ümpärüz X
termel kazvattaa IV
termés – tulo II
termet – näko II
testalkat – näko II
tesz panna VIII; tehä VIII
tészta – taitšina III
tetem – ruumiuz X
tétovázik viipüä V
tető – katto II
tetszik näüttiütä VII
tett – teko II
tetű – täi I
tetves – täikaz XIII
ti – tüü
tilt tšeeltää IV
tiszta – puhaz XIII
tisztesség – kunnia VI
tisztességes – rehellin XI
tisztít kasia II
titkol salõta IX
titkos – salain XI
titok – salaizuz XIV
titokban – salamittaa
tíz – 1) [önmagában és jelzőként] tšümmee; 2) [nem jelzői szerepű mondatrészként] tšümmened
tizedik – tšümmenäz
tizenegy – ühstõššõmõt
tizenegyedik – ühstõššõmõz
tizenharmadik – kõmtõššõmõz
tizenhárom – kõmtõššõmõt
tizenhat – kuuztõššõmõt
tizenhatodik – kuuztõššõmõz
tizenhét – seitseetõššõmõt
tizenhetedik – seitseetõššõmõz
tizenkettedik – kahstõššõmõz
tizenkettő – kahstõššõmõt
tizenkilenc – ühesäätõššõmõt
tizenkilencedik – ühesäätõššõmõz
tizennégy – nellätõššomõt
tizennegyedik – nellätõsõmõz
tizennyolc – kahõsaatõššõmõt
tizennyolcadik – kahõsaatõššõmõz
tizenöt – viiztõššõmõt
tizenötödik – viiztõššõmõz
– järvi VII
tojás – muna V
toll – 1) [madáré] tšünä VIII; 2) [íróeszköz] tšünä VIII
tolvaj – vargaz XIII
torkolat – suu I
tornác – riheneüz IX
torok – kurkku II
torzít muuntaa IV
torzítás – muunnõz X
tótágast – kummo
tovább – pigõpaa
tovább tart tšessää IV
[nyelvtan] tüvi VII
több – enäpi
többé-kevésbé hsz – enäpii-vähüpii
tökéletesen – kõikkinaa; üleüdnää
tölgyfa – tammi VII
tölt valaa III
tönkretesz [anyagilag] lagassaa IV
töredék – kappalõ XIII
törekszik püvvä I; ürittää IV
történik tapahtua II
törtrész [számtan] õsa VIII
törülköző – pühje XIII
trágya – valo II
tréfa – pila III
tréfál pilahilla VIII
tréfamester – pilahilija VIII
tréfás – leitšillin XI
tud 1) [ismerete van] tuntia IV; täätää IV; 2) [képes vmire] võďďa I; õzgõta IX
tudat ilmottaa IV
tudás – tääto II
tulajdonos – õmissaja VIII
tulajdonosnő – õmissajakko II
tumultus – tšihu II
tunya – laiska III
tunyaság – laiskuz XIV
túró – tvorokka V
– nõgla V
tücsök – tširkka VIII
tükör – špeili II
tűnik näütä VII; tšuudittaa VI; pitää meelez
tűr [elvisel] ťerppiä II
türelem – ťerppillizüz XIV
türelmes – ťerppillin XI
tüsszent aivasõlla VIII
tűz fn – 1) tuli IX; 2) [eset] tulipalo II
tűzoltó – põlomeez XIII
tűzvész – tuli põlo