tšedrpu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – cédrusfa [Cedrus]
tšedrälu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – boka
tšeel|i (~e, ~tä, ~ee) IX fn – 1) nyelv [ízlelőszerv]; 2) nyelv [beszélt]
tšeel|tää (~tämä, ~läb, ~lin / ~ti) IV verb – tilt; megtilt; on ~ettü – tilos; tiltott
tšeeltäü|tä (~mä, ~b, ~z) VII verb – elutasít; visszautasít
tšeeltäütümi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn – elutasítás; visszautasítás
tšehit|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV verb – fejleszt; kifejleszt
tšehitü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn – fejlődés
tšehit|tüä (~tümä, ~üb, ~tü) II verb – fejlődik; kifejlődik
tšeh|si I (~zi, ~siä, ~sii) II fn – 1) közép; közepe; 2) középpont; 3) központ
tšehsi II (part) prep – 1) között; közt; 2) közepén
tšehzimei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn – 1) középső; 2) középponti; 3) központi
tšehzinä hsz – egymás között; egymás közt
tšehzinää hsz – középen
tšellä (~, ~ä, ~se) VIII fn – 1) harang; 2) csengő
tšelläri (~, ~ä, ~i) II fn – pince
tše|n I (~ne, ~tä, ~nese) ksz – aki
tše|n II (~ne, ~tä, ~nese) nm – 1) ki; 2) aki
tše|nle (~nele, ~täle, ~nesele) nm – 1) valaki; 2) senki
tšen tahooz nm – akárki; bárki
tšen|tšä (~nä, ~tšää, ~tšäse) VIII fn – cipő [női]
tšepik|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XII fn – vessző; rőzse
tšep|pi (~i, ~piä, ~pii) II fn – bot; pálca
tšeptšik|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII fn – főkötő
tšerdak|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII fn – padlás
tšerä (~, ~ä, ~se) VIII fn – 1) él [vágó]; 2) penge
tšes|sää (~sämä, ~äb, ~si) IV verb – folytatódik; tovább tart
tšetšü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – bölcső
tševä|d (~ä, ~ttä, ~ äse) XIV fn – tavasz
tševü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV mn – könnyű
tševüssi hsz – könnyen; könnyedén
tšezzee (gen) nu – -asban, -esben [valahányasban jelentések kifejezésére]; kahõ ~ – kettesben; kõlmõ ~ – hármasban
-tši ksz – is; szintén; kõik on~ ! – kész is!
tšihla (~, ~а, ~а) III fn – eljegyzés
tšihlolli|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – menyasszony; mátka
tšihu (~, ~a, ~u) II fn – tumultus; tolongás
tšihut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV verb – megfőz; főz
tšihva (~, ~а, ~а) III mn – forró
tšihvaltaa hsz – forrón
tšii hsz – zárva; uhsi on ~ – az ajtó zárva van; panna uhzõ ~ – bezár
tšiinni (elat) nu – fogva [tartva]; võttaa tšäess ~ – kézen fogva vezet
tšiinnos|saa (~sama, ~ab, ~si) IV verb – érdekel
tšiinnos|sua (~suma, ~ub, ~suzin / ~su) II verb – érdeklődik
tšiinnossu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – érdeklődés
tšiire I (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn – 1) gyorsaság; 2) sürgősség
tšiire II (~e, ~ttä, ~ese) XIII mn – 1) gyors; 2) sietős
tšiireelli|n (~ze, ~ssä, ~see) XI mn – sürgős
tšiireessi I hsz – 1) gyorsan; 2) sürgősen
tšiireessi! II isz – gyorsabban!
tšiireh|tiä (~timä, ~ib, ~ti) II verb – siet
tšiisaa hsz – versengve
tšil|ttši (~tši, ~ttšiä, ~ttšii) II fn – szöcske [Caelifera]
tšimolai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – méh [Apoidea]
tšina (~, ~a, ~a) III fn – vita; vitázás; vitatkozás
tšin|naz (~taa, ~nassa, ~taasõ) XIII fn – kesztyű
tšin|õta (~aama, ~aab, ~az) IX verb – vitázik; vitatkozik
tšinõ|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – hótorlasz
tšiparis|si (~i, ~sia, ~sii) II fn – ciprusfa [Cupressaceae]
tšiperä (~, ~ä, ~se) VIII mn – görbe; hajlott
tšipiä (~, ~t, ~se) VI mn – fájó; fájós; fájdalmas; kurkku on ~ – fáj a torok; õlla ~nä – fáj
tšipiü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – fájás; fájdalom
tšip|po (~o, ~poa, ~poo) II fn – korsó; kancsó
tši|pu (~vu, ~рua, ~puu) II fn – fájás; fájdalom
tširiä (~, ~t, ~se) VI mn – 1) feszes; 2) szoros; 3) szigorú
tširja (~, ~a, ~a) III fn – 1) levél [írott]; 2) könyv
tširjai (~mõ, ~t, ~mõõ) XII fn – betű
tširjalli|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn – 1) írott; írásbeli; 2) irodalmi
tširjallizu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – írás; írásbeliség
tširjannu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – irodalom
tširjava (~, ~a, ~sõ) VIII mn – tarka
tširjot|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV verb – ír; leír; megír
tširk|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII fn – tücsök [Gryllidae]
tširk|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – templom
tširp|pu (~vu, ~pua, ~puu) II fn – bolha [Siphonaptera]
tšir|re (~tee, ~rettä, ~teese) XIII fn – északkelet
tširve|z (~e, ~ssä, ~ese) XIII fn – fejsze; balta; szekerce
tši|skua (~skoma, ~zgob, ~skozin / ~skõ) III verb – 1) leszakít; letép; 2) kitép; kihúz
tšiuru (~, ~a, ~u) II fn – pacsirta [Alaudidae]
tši|uto (~vvo, ~utoa, ~utoo) II fn – rost
tšiut|to (~o, ~toa, ~too) II fn – ing
tšiu|za (~za, ~saa, ~saa) III fn – kín; gyötrelem
tšiu|zõta (~saama, ~saab, ~saz) IX verb – kínoz; gyötör
tšiv|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – kő
tšivik|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XI fn – kövecske; kavics
tšivvok|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII mn – rostos
tšuuditt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI verb – látszik; tűnik; rémlik; minuss ~aab – nekem úgy látszik / tűnik / rémlik
tšäess (gen) nu – kezéből; kezétől
tšäez (gen) nu – kezén; kezében
tšä|htšiä (~htšemä, ~zzeb, ~zzin / ~htši) IV verb – megparancsol; elrendel
tšä|htšü (~zzü, ~htšüä, ~htšüü) II fn – parancs; rendelet
tšä|ko (~go, ~koa, ~koo) II fn – kakukk [Cuculus canorus]
tšälü (~, ~ä, ~ü) II fn – 1) meny; 2) sógornő [a feleség nőtestvére]
tšämme|e (~ne, ~ntä, ~nee) XII fn – tenyér
tšämmäle (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn – kézfej
tšä|si (~e, ~ttä, ~tee) IX fn – kéz
tšätee (gen) nu – kezébe; kezéhez
tšätšü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – bölcső
tšävve|llä (~emä, ~eb, ~li) VIII verb – sétál
tšä|vvä I (~ümää, ~üb, ~üzin / ~üz) I verb – megy; jár; elmegy
tšä|vvä II (~ümää, ~üb, ~üzin / ~üz) I verb – legeltet; ~vvä karjaz – marhát legeltet
tšäzii hsz – kézzel
tšüsü|ä (~mä, ~b, ~)II verb – kérdez; megkérdez