Rövidítések

Magyar kifejezések:

ej elöljáró
esz egyes szám
fn főnév
hsz határozószó
i ige
in igenév
isz indulatszó
kf középfok
kl köznyelvi klisé
ksz kötőszó
mn melléknév
msz módosítószó
nm névmás
nu névutó
rtlan ragozhatatlan
szn számnév
tsz többes szám

 
Latin kifejezések:

abl ablativus
adess adessivus
allat allativus
com comitativus
elat elativus
ess essivus
exess exess
gen genitivus
iness inessivus
inf infinitivus
illat illativus
nom nominativus
part partitivus
term terminativus
trlat translativus

 
Egyéb kifejezések:

átv. átvitt értelemben (is)
pl. például
v... vala... [előtagként]