P

paarma (~, ~a, ~a) III fn – bögöly [Gastrophilus intestinalis]
pagla (~, ~a, ~a) III fn – szalag
pa|gõta (~kõnõma, ~kõnõb, ~kõnii) X verb – fut; szalad
paha (~, ~a, ~a) III mn – 1) rossz; 2) rosszindulatú
pahalõõ hsz – rosszul
pahassi hsz – rosszul
pahõp|i (~a, ~aa, ~asõ) VIII mn kf – rosszabb
paik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn – hely
pain|aa (~ama, ~ab, ~õ) III verb – 1) nyom; megnyom; 2) nyom [vmekkora súlyt]; 3) ~аа mееlе – emlékezetbe vés
pais|saa (~sama, ~ab, ~sõ) III verb – fénylik; világít; süt; päivüd ~ab – süt a nap
pais|õ (~sõõ, ~õtta, ~sõõsõ) XIII fn – fény; világosság
pai|zõ (~sõõ, ~zõtta, ~sõõsõ) XIII fn – fekély; tályog; kelés
paizõgoitt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI verb – elfekélyesedik
pajat|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) VI verb – 1) beszélget; társalog; 2) beszél [vmilyen nyelven]; ~taa vaďďassi – beszél vótul; 3) elbeszél
paju (~, ~a, ~u) II fn – fűz; fűzfa [Salix]
pala (~, ~a, ~a) III fn – darab
palk|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn – fizetés; bér; munkabér
pallõgoitt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI verb – meghűt [vmilyen testrészt]; entä ~aa – meghűl
palõl|taa (~tama, ~lab, ~ti) IV verb – fázik
pal|õta (~aama, ~aab, ~az) IX verb – visszatér
paľľai jaloi hsz – mezítláb
paľľai päi hsz – hajadonfőtt
paľľa|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII mn – meztelen; csupasz
paľľo I hsz – sokan; számosan
paľľo II (~, ~a, ~o) szn – sok; számos; nagyszámú
pan|kõ (~gõ, ~kõa, ~kõõ) II fn – vödör
pa|nna (~amaa, ~ab, ~ni) VIII verb – 1) tesz; rátesz; rak; rárak; helyez; ráhelyez; 2) felvesz [ruhafélét]; 3) ~nna avõ – kinyit; kitár; 4) ~nna tšii – becsuk; 5) ~nna tähele – kiemel; 6) ~nna poiz – elvesz; 7) ~nna valmõõssi – előkészít
panõu|ta (~ma, ~b, ~z) VII verb – elhelyezkedik; ~ta pitšässi – végignyúlik
paraika hsz – azonnal; mindjárt; rögtön
para|ta (~nõma, ~nõb, ~ni) X verb – lábadozik; gyógyul
par|ta (~ra, ~taa, ~taa) III fn – szakáll; ajaa ~taa – szakállt borotvál / leborotvál; ajaa enele ~taa – borotválkozik; megborotválkozik
parvõz hsz – együtt; együttesen; közösen
parõp|i (~a, ~aa, ~asõ) VIII mn kf – jobb [minőség] 
passibo! – köszönöm!
pa|ta (~a, ~taa, ~taa) III fn – fazék; cserépedény; köcsög
patšk|õta (~aama, ~aab, ~az) IX verb – piszkít; bepiszkít; összekoszol
pazgassi hsz – rosszul
peenen|tää (~tämä, ~näb, ~ti) IV verb – csökkent; lecsökkent; mérsékel
peenen|tüä (~tümä, ~nüb, ~tüzin / ~tü) II verb – csökken; lecsökken; mérséklődik
peenep|i (~ä, ~ää, ~äse) VIII mn kf – kisebb
peen|i (~e, ~eä, ~ee) VII mn – kicsi; kis
peentärä (~, ~ä, ~se) VIII fn – veteményes; ágyás
peenü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – kicsiség; csekélység
pehmiä (~, ~t, ~se) VI mn – puha; lágy
peittäü|tä (~mä, ~b, ~z) VII verb – elrejtőzik; elbújik
pel|lätä (~tšäämä, ~tšääb, ~tšäz) IX verb – fél
pere (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn – család
pereme|ez (~he, ~essä, ~hese) XIII fn – 1) családfő; 2) házigazda
perenai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – 1) családanya; 2) háziasszony
per|ze (~see, ~zettä, ~seese) XIII fn – far; fenék; hátsó; alfél
perää I hsz – azután; aztán
perää II (part) prep – után
pesemi|n (~ze, ~ ssä, ~zee) XI fn – mosás
peseü|tä (~mä, ~b, ~z) VII verb – fürdik; megfürdik
pe|sä I (~zä, ~sää, ~säse) VIII fn – fészek
pe|sä II (~semä, ~zeb, ~zin / ~si) VIII verb – mos; kimos
pet|ellä (~teemä, ~teeb, ~teli) VIII verb – csal; megcsal; becsap
peto|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – csalás; megcsalás; becsapás
petoz-iiri (~e, ~tä, ~tee) IX fn – denevér [Chiroptera]
petäjä (~, ~ä, ~se) VIII fn – fenyő [Picea]
petäzik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – fenyőerdő; fenyves
pigaa hsz – hamarosan; nemsokára
pigõpaa hsz kf – hosszabban; tovább
pihlaja (~, ~a, ~sõ) VIII fn – berkenye [Sorbus]
piimä (~, ~ä, ~se) VIII fn – tej
pikkarai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – apró; parányi; pici
pikšuna (~, ~a, ~a) III fn – fenékjáró küllő [Gobio gobio]
pila (~, ~a, ~a) III fn – tréfa
pilahilija (~, ~a, ~sõ) VIII fn – tréfacsináló; tréfamester
pilahil|la (~lõma, ~lõb, ~li) VIII verb – tréfál
pilv|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – felhő; felleg
pilvis|ellä (~seemä, ~seeb, ~seli) VIII verb – befelhősödik
pimetik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – szürkület; alkonyat; esthajnal
pime|tä (~nemä, ~neb, ~ni) X verb – sötétedik; elsötétül
pimiä (~, ~t, ~se) VI mn – sötét
pimiü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – sötétség; sötét
pisara (~, ~a, ~sõ) VIII fn – könny
piskari (~, ~a, ~i) II fn – fenékjáró küllő [Gobio gobio]
pi|tää (~tämä, ~äb, ~ďin / ~ti) IV verb – 1) tart; fog; 2) kell; mill ~äb ... – nekem ... kell; 3) ~tää meelez – látszik;  tűnik [vmilyennek]
pi|ttšä (~tšä, ~ttšää, ~ttšäse) VIII mn – hosszú; panõuta ~tšässi – elnyúlik; lefekszik
pittšü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – hosszúság; hossz
plakut|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV verb – 1) fricskázik; 2) ütöget; tšäsiit ~taa – tapsol
pletit|tää (tämä, äb, ti) IV verb – fon; ~tää kassaa – hajat / copfot befon
plä|ta (~a, ~taa, ~taa) V fn – gyáva [személy]
poi|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn – fia [vkinek]
poiz hsz – el; elfelé; ki; kifelé
pojintima (~, ~a, ~sõ) VIII mn – mostohafiú
pojo (~, ~a, ~o) II fn – fiú
pojuk|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XII fn – 1) kisfiú; fiacska; 2) kisfia [vkinek]
pollõ (~, ~a, ~õ) II fn – kötény
pool|i I (~õ, ~ta, ~õõ) IX fn – 1) oldal [térbeli]; 2) irány
pool|i II (~õ, ~ta, ~õõ) IX szn – fél; fele [vminek]
poolisaar|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – félsziget
poolittaa hsz – félbe; felébe
pool|itõissa (~õtõissa, ~tatõissa, ~õõtõissa) szn – másfél
poolõss (gen) nu – 1) felől; -tól, -től; 2) mellől
poolõõ (gen) nu – 1) felé; -hoz, -hez, -höz; 2) mellé
poolõõssa hsz – félig; felerészben; felerészt
postojannoi (~, ~t, ~sõ) VI mn – állandó; tartós
praavit|taа (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV verb – javít; kijavít; megjavít
praki|sa (~zõma, ~zõb, ~zin / ~si) VIII verb – nyikorog; csikorog; recseg
praznik|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII fn – ünnep
prosti! – bocsánat! bocsáss meg! [tegező]
prosti|a (~tima, ~ib, ~) II verb – megbocsát
prostiga! – bocsánat! bocsásson meg! [önöző; magázó]
prusak|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn – csótány; svábbogár [Blattadea]
puh|az (~taa, ~assa, ~taasõ) XIII mn – tiszta
puhtaassi hsz – tisztán
puh|ua (~oma, ~ob, ~ozin / ~õ) III verb – fúj
pukalik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – menyhal [Lota lota]
punai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn – vörös; piros
pun|ua (~oma, ~ob, ~ozin / ~õ) III verb – csavar; sodor
purai|zu (~zu, ~sua, ~suu) II fn – harapás; marás
puris|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si) IV verb – összenyom; összeszorít; összeprésel
puris|sua (~suma, ~ub, ~su) II verb – összenyomódik; összeszorul; összepréselődik
purissu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn – nyomás; szorítás; préselés
pur|ra (~õma, ~õb, ~i) VIII verb – harap; mar
purõh|sia (~zima, ~zin, ~sizin / ~si) II verb – rág; megrág
purõ|lla (~õma, ~õb, ~li) VIII verb – megharap; megmar
puteli (~, ~a, ~i) II fn – üvegpalack; palack; üveg [öblös]
pu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – fa
puuk|ki (~õõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn – kullancs [Ixodes]
puu|ska (~zga, ~skaa, ~skaa) III fn – csípő [testrész]
põ|dgõta (~tkaama, ~tkaab, ~tkaz) IX verb – kirúg [patás]; hátrarúg
põdra (~, ~a, ~a) V fn – szarvas [Cervidae]
põhja (~, ~a, ~a) V fn – észak
põ|htši (~zgõ, ~skõa, ~skõõ) VII fn – arc
põip|põ (~õ, ~põa, ~põõ) II fn – csirke; csibe
põlo (~, ~a, ~o) II fn – 1) lángolás; 2) égés; tuli~ – tűzvész; tűz
põlome|ez (~he, ~еssä, ~hese) XIII fn – tűzoltó
põltokana (~, ~a, ~a) III fn – fogoly [Perdix perdix]
põlv|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – térd
põlvii hsz – térden
põl|õa (~õma, ~õb, ~i) IV verb – ég; elég; leég
põlõt|taa (~tama, ~nab, ~nin / ~ti) IV verb – 1) gyújt; meggyújt; 2) felgyújt
põlõt|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII verb – ijeszt; megijeszt
põn|kua (~koma, ~gob, ~kozin / kõ) III verb – ás; felás
põr|zaz (~saa, ~zassa, ~saasõ) XIII fn – malac
põ|uta (~vva, ~utaa, ~utaa) III fn – aszály; szárazság
pä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse / ~änä) VIII fn – nap [időegység]
päiväll hsz – nappal
päivü|d I (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – nap [égi jelenség]
Päivü|d II (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – Nap [bolygórendszerünk csillaga]
päivüüla|sku (~zgu, ~skua, ~skuu) II fn – naplemente; napnyugta
päivüünõi|zo (~zo, ~soa, ~soo) II fn – napkelte
päre (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn – forgács
päs|si (~i, ~sia, ~sii) II fn – bárány
pä|ä (~ä, ~ät, ~hee) I fn – 1) fej; fő; 2) főnök
pääle (gen) nu – -ra, -re
pääll (gen) nu – -on, -en, -ön
päält (gen) nu – -ról, -ről
päälu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – koponya
pää|sko (~zgo, ~skoa, ~skoo) II fn – fecske [Hirundinidae]
pöh|züd (~süje, ~süit, ~süise) II fn Plur. – nadrág
pöllü (~, ~ä, ~ü) II fn – por
pöllü|tä (~ämä, ~äb, ~z) IX verb – porzik; porol
püh|je (~tšee, ~jettä, ~tšeese) XIII fn – törlőruha; törülköző
pühä (~, ~ä, ~se) VIII mn – szent
Pühäpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse) VIII fn – vasárnap
pühäpäänä hsz – vasárnap
pü|vvä (~ümä, ~üb, ~vvi) I verb – igyekszik; törekszik
pü|ü (~ü, ~üt, ~hee) I fn – fajd [Tetraoninae]
pü|ütää (~ütämä, ~vväb, ~vvin / ~üti) IV verb – 1) fog; megfog; 2) kifog [vízből halat]