M

ma – tänävä
macska – katti II
madár – lintu II
madárcsőr – nokka V
maga [önmaga] ize XII; sama
magabiztosság – varmuz XIV
magány – ühsineizüz XIV
magányos – ühsinein XI
magas – kõrkõa VI
magtár – ratiz XIII
magyarázat – selitüz X
mai – tänävein XI
máj – mahsa V
major – talo II
május – Mai I
makacs – enepäin XI
makacsság – enepäizüz XIV
makk [növényi] doro II
malac fn – põrzaz XIII
málna – baabukaz XIII
mar – [állat] purra VIII
már – jo
marad jäävvä I; [vhol] viipüä II
maradék – jäte XIII; jätüz X
marás [állati] puraizu II
március – Martti II
maréna – vampu II
mártás – kasõ XIII
más – muu; tõin XI
másfél – poolitõissa
másik – muu; tõin XI
másnap – tõizõll päivää
második – tõin XI
mátka – tšihlollin XI
máz – võďďõõ XII
medve – karu II
még – veel
megáll sõisahtaa VI; sõisõuta VII
megállás – sõisahuz X
megállít sõizagoittaa VI
megálló – sõisahuz X
megbizonyosodik vakuuttua II
megbocsát antaa antõõssi; prostia II
megborotválkozik ajaa enele partaa
megcéloz tähetä IX
megcsal petellä VIII
megcsalás – petoz X
megcsinál tehä VIII
megcsíp noppia II
megcsókol suvvõlla VIII
megdagad turzottua II
megdörzsöl õõrtaa IV
megebédel lõunassaa IV
megegyező [azonos] ühtäläin XI
megelőzőleg – eestää
megemelkedik ületä X
megenged laskõa IV; luvõta IX; tõhtia II
megér [ráfordítást] oolia II
megérdemelt – arvõin XI
megérkezik tulla VIII
megért arvua saavva; ümmärtää VI
megetet sööttää IV
megfagy jäätüä II
megfagyaszt kahnugoittaa VI
megfej lühsää IV
megfelel [alkalmas] kõlvõta IX
megfelelő – kõlpõin XI
megfenyeget uhgõta IX
megfésül sukõa IV
megfésülködik päät sukõa
megfiatalodik noorõta X
megfigyel vaatõlla VIII
megfog püütää IV; riittää IV
megfojt tukõhtuttaa IV
megfordul tšääntüä II
megfőz tšihuttaa IV
megfürdik peseüä VII
meggyilkol tappaa III
meggyőz vakuuttaa IV
meggyőzés – vakuuttamin XI
meggyőződés – vakaumuz X
meggyőződik vakuuttua II
meggyújt põlõttaa IV
meghagy jättää IV
meghajlás – kummaruz X
meghajlít taivuttaa IV
meghajol kummartaa IV; taipõuta VII
meghal koolla VIII; surra VIII
meghall kuulla VIII
meghallgat kuunnõlla VIII
megharagszik suuttua V; ätšällä VIII
megharap purõlla VIII
meghív kuttsua II
meghosszabbít jatkaa IV
meghűl entä pallõgoittaa
meghűt [vmilyen testrészt] pallõgoittaa VI
megígér luvõta IX
megijed eittüä V
megijeszt põlõtõlla VIII
megismerkedik tutussua II
megismertet tutussuttaa IV
megjavít praavittaа IV
megjelenik ilmetä X
megjelöl panna tähele
megjön tulla VIII
megkap saavva I
megkarmol raapia II
megkegyelmez armahtaa VI
megkegyelmezés – armahuz X
megken võďďõlla VIII
megkenés – võitõlu II
megkérdez tšüsüä II
megkeres õttsia II
megkeresés – õttsigo II
megkeresztel rissiä II
megkeresztelkedik entä rissiä
megkever mäšetä IX
megkísérel ürittää IV
megköt situa III
megközelítőleg – nõi
meglátogat kattsua III
meglepetésszerű – ättšinäin XII
meglocsol kassaa III
megmagyaráz selittää IV
megmagyarázás – selitüz X
megmar purõlla VIII
megmér mitõta IX
megmérgesedik ätšäüttüä V
megmos sultšia II
megmosdat tšülvettää IV
megmutat näüttää IV
megnagyobbít suurõntaa IV
megnagyobbodik suurõntua II
megnevez väitšiä IV
megnéz vaattaa III
megnő kazvaa III; suurõntua II
megnősül naisiuta VII
megnövel lizeta IX; suurõntaa IV
megnyom painaa III
megnyugszik tüüntüa II
megnyugtat tüünnüttää IV
megóv vahtia II; varjõlla VIII
megöl tappaa III
megöntöz kassaa III
megöregedik vanõta X
megőriz vahtia II; varjõlla VIII
megőröl javaa III
megőrül hullussi mennä
megörvendeztet rõõmussaa IV
megőrződik säülüä II
megparancsol tšähtšiä IV
megpenészedik õmõhtua V
megpermetez ŕaiskuttaa IV
megpróbál ürittää IV
megpucol kasia II
megrág purõhsia II
megreggelizik suurussaa IV
megrémül eittüä V
megrövidít lühentää IV
megrövidül lühetä X
megsavanyodik apata X
megsért obižoittaa IV
megszagol haissaa IV; nuuzgõta IX
megszámol lukõa IV
megszárít kuivõta IX
megszokik tottua II
megszül sünnüttää IV
megszületik süntüä II
megtalál levvä I; leütää VI
megtanít õpõttaa IV
megtanul õppia II
megtekint vaattaa III
megtilt tšeeltää IV
megtisztít kasia II
megtisztul kasiuta VII
megtölt valaa III
megtörténik tapahtua II
megüt lüvvä I
megvakar raapia II
megváltozás – vajõltuumin XI
megváltozik vajõltua V
megváltoztat muuntaa IV
megvarr õmmõlla VIII
megvásárol õssaa IV
megvéd kaittsaa III; vahtia II; varjõlla VIII
megvesz õssaa IV
megvilágít valaissa VIII
megvilágítás – valaisuz X
megzavar mäšetä IX; ämmentää IV
megzavarodik ämmentüä II
megy 1) mennä VIII; tšävvä I; 2) [közlekedési eszközön] ajaa III; ajõlla VIII; 3) [illik vmihez] sopia II
méh [rovar] tšimolain XI
mekeg mäkkiä II
meleg I fn – lämmii XII
meleg II mn – lämmii XII; sooja V
melegszik lämmetä X
mell – rinta III
mellé – poolõõ
mellékes – kõrvallin XI
melléklet – lisä VIII
mellett – litši
mellette – õhii
mellkas – rinta III
mellől – poolõss
mely – kumpa V
mély – süvä VIII
melyik – kumpa V
ménes – dabuni II
meny – neitsüd XV; tšälü II
menyasszony – mõrsja V; tšihlollin XI
menyecske – noorikko II
menyegző – ääd I
menyét – haŕokka III
menyhal – pukalikko II
menny – taivaz XIII
mennydörgés – jürü II; ukkõn XI
mennyezet – latši VII
mennyi – kui paľľo; mitoo
mer [merészel] julkõa IV
mér mitõta IX
méreg – mürttšü II
merész – jurmõ II; rõhkõa VI
merészség – rõhkõuz XIV
mérgező – mürtšüllin XI
merítőedény – kolkki II
mérlegel ätšetä IX
mérsékel peenentää IV
mérséklődik peenentüä II
mért nm – mine-peräss; missi
mese – kaaska III
mester – seppä VIII
messze [távolban] kaukaal; kaukanna
messzire – kaugaz; kaukaalõ
messziről – kaukaa; kaukaalt
mezítláb – paľľai jaloi
mező – niitto II
meztelen – paľľaz XIII
mi I nm[kérdő; mutató; vonatkozó] mi; mikä
mi II nm[Plur. 1. személy] müü
miatt – voossi
miért – mine-peräss; missi
mikor – kõõz
milyen – mikä-mokoma
mind ksz – i
mindazonáltal – fsoravnoo; ito
minden – jõka; kõik VII
mindenfelé – jõka paikkaz
mindenféle – kõikõllain XI
mindenhol – jõka paikkaz
mindenki – jõkain XI
mindenütt – jõka paikkaz
mindig – alõzii
mindjárt – paraika
mindkettő – mõlõpad
minduntalan – aina
mintegy – nõi
mivégett – mitä vart
mivelhogy – sene peräss etti
modor – žanri VII
módos – rikaz XIII
mókás – leitšillin XI
mókus – õrava VIII
molylepke – koi I
mond jutõlla VIII
mormog mörisä VIII; örähtää VI
mormol örisä VIII
mos pesä VIII; sultšia II; tšülvettää IV
mosakodik tšülpiä IV
mosás – pesemin XI
mosdat tšülvettää IV
mosolyog nagrastaa VI
most – nüd
mostohaanya – emintimä VIII
mostohaapa – izintimä VIII
mostohafiú – pojintima VIII
moszkitó – tihi II
mögé – tagaa
mögött – jällez; takana; takann
mögötte – takanna
mögül – jälless; takaa
munka – tüü I
munkabér – palkka III
munkálkodik tüüttää IV
munkás – tüünikka III
mutat näüttää IV
mutatkozik ilmetä X
műfaj – žanri VII
művészet – taďďõ XIII