M

ma – tänävä
macska – katti II 
madár – lintu II 
madárcsőr – nokka
maga [önmaga] ize XII; sama
magabiztosság – varmuz XIV 
magány – ühsineizüz XIV 
magányos – ühsinein XI 
magas – kõrkõa VI 
magtár – ratiz XIII
magyarázat – selitüz
mai – tänävein XI 
máj – mahsa
major – talo II 
május – Mai
makacs – enepäin XI 
makacsság – enepäizüz XIV 
makk [növényi] doro II 
malac fn – põrzaz XIII
málna – baabukaz XIII 
mar – [állat] purra VIII 
már – jo
marad jäävvä I; [vhol] viipüä II
maradék – jäte XIII; jätüz X
marás [állati] puraizu II 
március – Martti II 
maréna – vampu II 
mártás – kasõ XIII 
más – muu; tõin XI
másfél – poolitõissa
másik – muu; tõin XI
másnap – tõizõll päivää
második – tõin XI
mátka – tšihlollin XI 
máz – võďďõõ XII 
medve – karu II 
még – veel
megáll sõisahtaa VI; sõisõuta VII
megállás – sõisahuz
megállít sõizagoittaa VI 
megálló – sõisahuz
megbizonyosodik vakuuttua II 
megbocsát antaa antõõssi; prostia II
megborotválkozik ajaa enele partaa
megcéloz tähetä IX 
megcsal petellä VIII 
megcsalás – petoz
megcsinál tehä VIII 
megcsíp noppia II 
megcsókol suvvõlla VIII 
megdagad turzottua II 
megdörzsöl õõrtaa IV 
megebédel lõunassaa IV 
megegyező [azonos] ühtäläin XI 
megelőzőleg – eestää
megemelkedik ületä
megenged laskõa IV; luvõta IX; tõhtia II
megér – [ráfordítást] oolia II 
megérdemelt – arvõin XI
megérkezik tulla VIII 
megért arvua saavva; ümmärtää VI
megetet sööttää IV 
megfagy jäätüä II
megfagyaszt kahnugoittaa VI 
megfej lühsää IV 
megfelel – [alkalmas] kõlvõta IX
megfelelő – kõlpõin XI 
megfenyeget uhgõta IX 
megfésül sukõa IV 
megfésülködik päät sukõa
megfiatalodik noorõta
megfigyel vaatõlla VIII 
megfog püütää IV; riittää IV
megfojt tukõhtuttaa IV 
megfordul tšääntüä II 
megfőz tšihuttaa IV 
megfürdik peseüä VII 
meggyilkol tappaa III 
meggyőz vakuuttaa IV 
meggyőzés – vakuuttamin XI 
meggyőződés – vakaumuz
meggyőződik vakuuttua II 
meggyújt põlõttaa IV 
meghagy jättää IV 
meghajlás – kummaruz
meghajlít taivuttaa IV
meghajol kummartaa IV; taipõuta VII
meghal koolla VIII; surra VIII
meghall kuulla VIII 
meghallgat kuunnõlla VIII 
megharagszik suuttua V; ätšällä VIII
megharap purõlla VIII 
meghív kuttsua II 
meghosszabbít jatkaa IV 
meghűl entä pallõgoittaa
meghűt – [vmilyen testrészt] pallõgoittaa VI 
megígér luvõta IX 
megijed eittüä
megijeszt põlõtõlla VIII 
megismerkedik tutussua II 
megismertet tutussuttaa IV 
megjavít praavittaа IV 
megjelenik ilmetä
megjelöl panna tähele
megjön tulla VIII 
megkap saavva
megkarmol raapia II 
megkegyelmez armahtaa VI 
megkegyelmezés – armahuz
megken võďďõlla VIII 
megkenés – võitõlu II 
megkérdez tšüsüä II 
megkeres õttsia II 
megkeresés – õttsigo II
megkeresztel rissiä II 
megkeresztelkedik entä rissiä
megkever mäšetä IX 
megkísérel ürittää IV 
megköt situa III 
megközelítőleg – nõi
meglátogat kattsua III
meglepetésszerű – ättšinäin XII 
meglocsol kassaa III 
megmagyaráz selittää IV 
megmagyarázás – selitüz
megmar purõlla VIII 
megmér mitõta IX 
megmérgesedik ätšäüttüä V
megmos sultšia II 
megmosdat tšülvettää IV 
megmutat näüttää IV 
megnagyobbít suurõntaa IV 
megnagyobbodik suurõntua II 
megnevez väitšiä IV 
megnéz vaattaa III 
megnő kazvaa III; suurõntua II
megnősül naisiuta VII 
megnövel lizeta IX; suurõntaa IV
megnyom painaa III 
megnyugszik tüüntüa II 
megnyugtat tüünnüttää IV 
megóv vahtia II; varjõlla VIII
megöl tappaa III 
megöntöz kassaa III 
megöregedik vanõta
megőriz vahtia II; varjõlla VIII
megőröl javaa III 
megőrül hullussi mennä
megörvendeztet rõõmussaa IV 
megőrződik säülüä II 
megparancsol tšähtšiä IV 
megpenészedik õmõhtua
megpermetez ŕaiskuttaa IV 
megpróbál ürittää IV 
megpucol kasia II 
megrág purõhsia II 
megreggelizik suurussaa IV 
megrémül eittüä
megrövidít lühentää IV 
megrövidül lühetä
megsavanyodik apata
megsért obižoittaa IV
megszagol haissaa IV; nuuzgõta IX
megszámol lukõa IV
megszárít kuivõta IX 
megszokik tottua II 
megszül sünnüttää IV 
megszületik süntüä II 
megtalál levvä I; leütää VI
megtanít õpõttaa IV 
megtanul õppia II 
megtekint vaattaa III 
megtilt tšeeltää IV 
megtisztít kasia II 
megtisztul kasiuta VII 
megtölt valaa III 
megtörténik tapahtua II 
megüt lüvvä
megvakar raapia II 
megváltozás – vajõltuumin XI
megváltozik vajõltua
megváltoztat muuntaa IV 
megvarr õmmõlla VIII 
megvásárol õssaa IV 
megvéd kaittsaa III; vahtia II; varjõlla VIII
megvesz õssaa IV 
megvilágít valaissa VIII 
megvilágítás – valaisuz
megzavar mäšetä IX; ämmentää IV
megzavarodik ämmentüä II 
megy 1) mennä VIII; tšävvä I; 2) [közlekedési eszközön] ajaa III; ajõlla VIII; 3) [illik vmihez] sopia II 
méh [rovar] tšimolain XI 
mekeg mäkkiä II 
meleg I fn – lämmii XII 
meleg II mn – lämmii XII; sooja V
melegszik lämmetä
mell – rinta III
mellé – poolõõ
mellékes – kõrvallin XI 
melléklet – lisä VIII 
mellett – litši
mellette – õhii
mellkas – rinta III 
mellől – poolõss
mely – kumpa
mély – süvä VIII 
melyik – kumpa
ménes – dabuni II 
meny – neitsüd XV; tšälü II
menyasszony – mõrsja V; tšihlollin XI
menyecske – noorikko II 
menyegző – ääd
menyét – haŕokka III 
menyhal – pukalikko II 
menny – taivaz XIII 
mennydörgés – jürü II; ukkõn XI
mennyezet – latši VII 
mennyi – kui paľľo; mitoo
mer – [merészel] julkõa IV 
mér mitõta IX 
méreg – mürttšü II 
merész – jurmõ II; rõhkõa VI 
merészség – rõhkõuz XIV 
mérgező – mürtšüllin XI 
merítőedény – kolkki II 
mérlegel ätšetä IX 
mérsékel peenentää IV 
mérséklődik peenentüä II 
mért nm – mine-peräss; missi
mese – kaaska III 
mester – seppä VIII 
messze [távolban] kaukaal; kaukanna
messzire – kaugaz; kaukaalõ
messziről – kaukaa; kaukaalt
mezítláb – paľľai jaloi
mező – niitto II 
meztelen – paľľaz XIII 
mi I nm[kérdő; mutató; vonatkozó] mi; mikä
mi II nm[Plur. 1. személy] müü
miatt – voossi
miért – mine-peräss; missi
mikor – kõõz
milyen – mikä-mokoma
mind ksz – i
mindazonáltal – fsoravnoo; ito
minden – jõka; kõik VII
mindenfelé – jõka paikkaz
mindenféle – kõikõllain XI
mindenhol – jõka paikkaz
mindenki – jõkain XI 
mindenütt – jõka paikkaz
mindig – alõzii
mindjárt – paraika
mindkettő – mõlõpad
minduntalan – aina
mintegy – nõi
mivégett – mitä vart
mivelhogy – sene peräss etti
modor – žanri VII 
módos – rikaz XIII 
mókás – leitšillin XI 
mókus – õrava VIII 
molylepke – koi I
mond jutõlla VIII 
mormog mörisä VIII; örähtää VI
mormol örisä VIII 
mos pesä VIII; sultšia II; tšülvettää IV
mosakodik tšülpiä IV 
mosás – pesemin XI
mosdat tšülvettää IV 
mosolyog nagrastaa VI 
most – nüd
mostohaanya – emintimä VIII 
mostohaapa – izintimä VIII 
mostohafiú – pojintima VIII 
moszkitó – tihi II 
mögé – tagaa
mögött – jällez; takana; takann
mögötte – takanna
mögül – jälless; takaa
munka – tüü
munkabér – palkka III 
munkálkodik tüüttää IV 
munkás – tüünikka III 
mutat näüttää IV 
mutatkozik ilmetä
műfaj – žanri VII 
művészet – taďďõ XIII