LY

lyuk – reitšä IV
lyukas – reitšällin XI
lyukaszt reďďittää IV