K

kacag nagraa III
kacagás – nagru II
kacs – kõrsi IX
kacsa – sorsa V
kakas – kukkõ II
kakukk – tšäko II
kalap – šlääppi II
kalapács – vasara III
kalauz [járművön] saattaja VIII
kályha – ahjo II
kanál – luzikka VIII
kancsó – kukšina V; tšippo II
kap saavva I
kapaszkodik tarttua V
káposzta – kapussa III
kapu – veräjäd VIII
karima[ruházat] lintti II
karmol raapia II
karmolás – naarmu II
karó – seiväz XIII
karom – tšüüsi IX
kása – rooppa V
kasza – viikatõ XIII
katicabogár – jumalaa lehmä VIII
katlan – kattila III
kátrány – vaikko II
kavics – tšivikkõin XI
kecske – vooho II
kedd – Tõispäivä VIII; Tõizartši VII
kedden – toispäänä; tõizargõna
kedv – meeli IX
kedves – kalliz XIII
kefe – arja III
kefesörte – arjaz X
kegyelem – armahuz X
kegyelmez armahtaa VI
kék – sinin XI
kelés [orvostan] paizõ XIII
kelet [égtáj] itä VIII
kell pitää IV; tarviz; vajaa
kemence – ahjo II
kemény – kõva VIII
kémény – truba V; turu II
ken võďďõlla VIII
kender – kańevo II
kendő – rätti VII
kenés – võitõlu II
kengyel – jalgoo XIII
kenőcs – võďďõõ XII
kenyér – leipä IV
kép – obraaza III
képesség – jõud XIV
képzelet – meelikuvituz X
kér anua V; tšüsüä II
kérdés – tšüsümüz X
kérdez tšüsüä II
kérdezget tšüzütellä VIII
kérdezősködik tšüsellä VIII
kéreg – koori II
kerek – ümmärkõin XI
kerék – rataz XIII
kérem – tšüzün
keres õttsia II
kérés – tšüsümüz X
keresés – õttsigo II
kereszt – rissi II
keresztbe(n) – rissii
keresztel rissiä II
keresztelés – rissimin XI
kereszteletlen – rissimätoo XII
keresztség – rissimin XI
keresztül I hsz – kautta
keresztül II nu – läpi
keresztül-kasul – õttsaa
kerget ajaa III
kerítés – aita III
kérkedés – kõrskumin XI
kérkedik kõrskua II
kert – saatu II; tara III
kerül [vmennyibe] mahsaa III
kerület [mértan] ümpärüz X
keserű – karkõa VI
késik kaugassua II
keskeny – ahaz XIII
keskenység – ahtauz XIV
késlekedik viipüä V
késleltet viivüttää IV
késői – iľľa III
későn – iľľaa
készakarva – meelii
keszeg – latika V
készít tehä VIII
kesztyű – 1) tšinnaz XIII; 2) [ötujjas] sõrmikaz XIII
készül – [vmire] valmissua II
készülődik valmissua II
kételkedés – kahtõluz X
kételkedik kahõlla VIII
kétely – kahtõluz X
kétségkívül – tintšimättä
kétségtelenül – tintšimättä
kettő – 1) [önmagában] kahsi; 2) [jelzőként] kahs; 3) [nem jelzői szerepű mondatrészként] kahõd
kéve – kupo II
kever mäšetä IX
keverék – mäššäüz X
keverés – mäššäüz X
kevés – mitoo; vähää
kéz – tšäsi IX
kezd alkaa III
kezdés – alku II
kezdet – alku II
kezeskedik tagõta IX
kézfej – tšämmäle XIII
ki I hsz – akkunala; poiz
ki II nm – tšen
kiabál rääkua II
kialszik sammua II; kussua II
kiált räägahtaa VI
kiáltozik rääkua II
kiás kaivua III
kicsavar vääntää IV
kicserél vajõltaa VI
kicsi – peeni VII
kicsiség – peenüz XIV
kidob vizgahtaa VI
kiegészítés – lisä VIII
kiegyenesedik õďďõta IX
kiegyenesít õďďissaa IV
kiejt [hangot] ääletä IX; äälähtää VI
kifárad väsüä II
kifejleszt tšehittää IV
kifejlődik tšehittüä II
kifest kraazgattaa IV
kifizet mahsaa III
kifog [halat] püütää IV
kígyó – gaada III; mato II
kihasznál tšäüttää IV
kihúz tšiskua III
kiiszik rüüpätä IX
kijavít praavittaа IV
kikérdez tšüsellä VIII
kilenc – 1) [önmagában és jelzőként] ühesää; 2) [nem jelzői szerepben] ühessämed
kilencedik – ühessämäz
kilencven – ühesäätšümmentä
kilencvenedik – ühesäätšümmenäz
kimond ääletä IX; äälähtää VI
kimos pesä VIII; tšülvettää IV
kín – tšiuza III
kincs – aarrõ XIII
kínoz tšiuzõta IX
kint – akkunall; kujall; väľľäz
kintre – akkunala; kujalõ; väľľää
kintről – akkunalt; kujalt; väľľäss
kinyílik avõuta VII
kinyit avõta IX; panna avõ
kinyújt õďďissaa IV
kinyújtózik ringotõlla VIII
kinyúlik õďďõta IX; õďďõta X
kiolt kusuttaa IV; sammuttaa IV
kiöltözés – ehteümin XI
kiöltözik ehteütä VII
kipirosít kaunissaa III
kis – peeni VII
kiságy – sännükkõin XII
kisasszony – freüli II
kisbabasapka [kötött] müttsü II
kisebb – peenepi VIII
kisebbedik vähetä X
kisebbít vähättää IV
kísérlet – üritüz X
kisfiú – pojukkõin XII
kisimít õďďissaa IV
kisimul õďďõta IX; õďďõta X
kiskocsi – rattaad XIII
kislány – tüttärikkо II
kisleányka – tüttärikkõin XII
kisöpör lakaisa VIII
kitalál [megfejt] ümmärtää VI
kitép tšiskua III
kiterjedés – tilavuz XIV
kitisztít kasia II
kitisztul kasiuta VII
kiürít tühjettää IV
kiűz ajaa väľľää
kíván anua V; oolia II; tõvõttaa IV
kivilágosodik selletä X; selvitä IX
kivirágzik elkottsaa IV; eďďitstsää IV
kívül – akkunall; kujall; väľľäz; õvvõll
kívülre – akkunala; kujalõ; väľľää; õvvõllõ
kívülről I [kintről] akkunalt; kujalt; väľľäss; õvvõlt
kívülről II [memorizálva] mälehtühsessi
kocsány – kõrsi IX
kocsirúd – aiza III
kondér – kattila III
konfetti – kanfetti II
konok – enepäin XI
konokság – enepäizüz XIV
konyha – köökki II
kopasz – bulipää I
kópé – üüttšäri II
kopog koputtaa IV
kopogás – koputuz X
koponya – pääluu I
kor [életkor] itšä VIII
korai – varain XI
korán – varai
kordé – rattaad XIII
kormány [szervezet] allituz X
korsó – kukšina V; tšippo II
korty – neeläüz X
kovács – seppä VIII
kovácsol takua III
– tšivi VII
köcsög – pata III
köd – utu II
köhög tšöhiä II
köhögés – tšöhä VIII
köldök – napa V
költemény – virsi II
könyök – tšünnär IX
könyv – tširja III
könny – pisara VIII
könnyen – tševüssi
könnyű – tševüd XIV
köpeny – kauhtõna III
körbe(n) – ümpärikkua
kőrisfa – saarni VII
környék – ümpäriso II
környezet – ümpäriso II
köröm – tšüüsi IX
körül – ümpär
körülbelül – nõi
körvonal – ümpärüz X
köszönöm – passibo
köt situa III
köteg – kupo II
kötelék – siõ XIII
kötény – pollõ II
kötés – siõ XIII
kötőfék – kammitsa VIII
kövér – jämiä VI; razvakaz XIII
kövérség – jämiüz XIV
következésképpen – nenni
következtében – voossi
közé – välii
közelében – litši; õhii
közép – tšehsi II
középen – tšehzinää
középpont – tšehsi II
középső – tšehzimein XI
közlekedik ajaa III; ajõlla VIII
közlemény – ilmottamin XI
közlés – ilmottamin XI
közöl ilmottaa IV
közösen – parvõz; ühez
köz(öt)t nu – tšehsi; väliz
központ – tšehsi II
központi – tšehzimein XI
község – tšülä VIII
közül – väliss
krumpli – maamuna V
kulcs – võtii XII
kullancs – puukki VII
kunyhó – tupa V
kupac – rõukko II
kupica – ŕumka V
kurgán – tšääppä VIII
kút – kaivo II
kutat õttsia II
kutatás – õttsigo II
kutya – koira V
küld lähettää IV; saattaa IV
küldés – lähtö II
különbözik erota IX
különös – õuto II
különösség – õutuz XIV
kürtő – truba V
küszöb – tšünnüz X