H

ha – ko; kui; vai
habár – hoť
háború – sõta V
háborúzik sõďďõlla VIII
hagy verb – jättää IV
hagyma – luukka VIII
haj fn – ivuz X
hajadonfőtt – paľľai päi
hajdan(án) – eelmuinaa; enne
hajfonat – kassa III
hajít viskua III
hajlít taivuttaa IV
hajlott – tšiperä VIII
Hajnalcsillag – Koitähti VII
hajol taipõuta VII
hajt [terel] ajaa III
hajtóka – lintti II
hal fn – kala III
halacska – kalakkõin XII
halad [közlekedési eszközön] ajaa III; ajõlla VIII
halál – surma V
halánték – õhima II
halász – kalanikka III
halászháló – võrkko II
halászsas – merikotka III
hall verb – kuulla VIII
hallás – kuulo II
hallatszik kuulua II
hallgat [vmit; vkit] kuunnõlla VIII
hallgató [felsőfokú] üliõppilaz XIII
háló – võrkko II
halogat viivüttää IV
halom – mättä VIII; rõukko II
halott – koollud XIV
hamarosan – pigaa
hámigaszíj – rinnuz X
hamu – tuhka V
hamutartó – tuhgakuppi II
hanem – no
hang – ääli IX
hangos – äälekaz XIII
hangosan – äälee
hangosság – äälettšüz XIV
hangulat – meeli IX
hangya – siblikaz XIII
hány I nm – kui paľľo; mitoo
hány II verb – õhzõta X
hányadik – mõnõz
hanyatt – 1) [hátára] sellälee; seltšäse; 2) [háton] sellällää; selläz
haragos mn – ätšiä VI
haragszik suuttua II
harang – tšellä VIII
harap purra VIII
harapás – puraizu II
harc – tappõlu II
harcol sõďďõlla VIII; tapõlla VIII
harcsa – mõnni II
harkály – kora III
harmadik – kõlmõz
harmat – kase XIII; kasõ XIII
harminc – kõmtšümmentä
harmincadik – kõmtšümmenäz
három – 1) [önmagában és jelzőként] kõm; 2) [nem jelzői szerepű mondatrészként] kõlmõd
háromszáz – kõmsataa
háromszázadik – kõmsaaz
hársfa – niini VII
has – vassa III
hasadás – saro II
hasadt – sarõin XI
hasmánt – alassui
hasonló – ńаkõin XI
hasonlóság – võrtõlu II
használ tšäüttää IV
használhatatlan – kõlvatoo XII
használható – kõlpõin XI
hasztalanul – turaa
hat szn – 1) [önmagában] kuusi; 2) [jelzőként] kuuz; 3) [nem jelzői szerepű mondatrészként] kuvvõd
hát I fn – nivu II; seltšä VIII
hát II msz – jo
hatalom – võimu II
határ – kokka V; raja III
határidő – aika III
hátgerinc – seltšäluu I
hatodik – kuvvõz
hátra – tagaa; takaz
hátrál tagata X
hátsó I fn[testrész] perze XIII
hátsó II mn – takumõin XI
hátul – takanna
hátulról – takaa
hátulsó – takumõin XI
hatvan – kuuztšümmentä
hatvanadik – kuuztšümmenäz
hattyú – luikkõkõ II
havas – lumõkaz XIII
ház – koto II; maja III
haza hsz – kotoo
háziállat – karja III; žiivato II
háziasszony – perenain XI
házigazda – peremeez XIII
hazulról – kotua
hebeg ötšittää IV
hebegés – ötšittämin XI
hegy [domborzat] mätši VII
héja – kulli II
hely – paikka III
helybéli – tätšälein XI
helyes [hibátlan] õikõõllin XI
helyesen [hibátlanul] õikõõ
helyez panna VIII
helyreáll sättiütä VII
helyszűke – ahtauz XIV
henceg kõrskua II
hencegés – kõrskumin XI
hencegő – kõrskuri II
hét I fn[időegység] nätilä VIII
hét II szn – 1) [önmagában és jelzőként] seitsee; 2) [nem jelzői szerepben] seittsemed
hetedik – seittsemez
hétfő – Esimeizpäivä VIII; Esmezartši VII
hétfőn – esmezargõna
hétköznap I fn – artši VII
hétköznap II hsz – argõna
hetven – seitseetšümmentä
hetvenedik – seitseetšümmenäz
hever ľežiä II
hiába – turaa
hiábavalóság  fn – äärinä VIII
híd – silta III
hideg I fn – tšülmä VIII
hideg II mn – tšülmä VIII
hímnem – mehin sukupooli
hímzés – võšõfka III
hint tšülvää IV
hinta – leekku II
hintáztat lõõkuttaa IV
hipotetikus – õlõtõttava VIII
hipotézis – õlõtuz X
hírnév – mainõ XIII
hirtelen I hsz – eti; ättšippigaa; ättšiää
hirtelen II mn – ättšinäin XII
hisz verb – uskua III
hit – usko II
hiúz – ilvessussi II
hív verb – kuttsua II
hívő – uskõin XI
[csapadék] lumi IX
hogy ksz – etti
hogy(an) – ku; kui
hogyha – štobõ
hol – kuz
hold I [bolygókísérő] kuu I
Hold II – Kuu I
holló – ronka V
holnap hsz – oomõnna
holnapi – oomin XI
holnapután – oomõdperää
hólyag – rakko II
hombár – ratiz XIII
homlok – õttsa VIII
homok – liiva III
hónap – kuu I
honnan – kuss
honvágy – itšävä kotoa
hord kantaa III
hordó – tünnüri II
horgászik õntšia II
horgony – ankkuri II
horkol krooznõta IX
horkolás – kroosnaamin XI
horog – õntši VII
hosszú – pittšä VIII
hosszabbítás – jatkamin XI
hosszúság – pitštšüz XIV
hótorlasz – tšinõz X
hová – kuhõõ
hóvihar – lumisää I; tuisku II
hozzáad lizeta IX
hozzáértés – õskaamin XI
hozzáfog alkaa III; nõisa VIII
hozzászokik tottua II
hörgő(k) – bronhad III
hőség – lämmii XII
húgyhólyag – kusirakko II
hull langõta IX; tõkkua V
hulla – ruumiuz X
hullám – lainõ XIII
hullámzik lainõhtaa VI
hús – liha III
húsvét – Enipäivä VIII
húsz – kahstšümmentä
huszadik – kahstšümmenäz
húz venuttaa IV; vetää IV