H

ha – ko; kui; vai
habár – hoť
háború – sõta
háborúzik sõďďõlla VIII 
hagy verb – jättää IV 
hagyma – luukka VIII 
haj fn – ivuz
hajadonfőtt – paľľai päi
hajdan(án) – eelmuinaa; enne
hajfonat – kassa III 
hajít viskua III 
hajlít taivuttaa IV 
hajlott – tšiperä VIII 
Hajnalcsillag – Koitähti VII 
hajol taipõuta VII
hajt – [terel] ajaa III 
hajtóka – lintti II 
hal fn – kala III 
halacska – kalakkõin XII 
halad – [közlekedési eszközön] ajaa III; ajõlla VIII
halál – surma
halánték – õhima II 
halász – kalanikka III 
halászháló – võrkko II 
halászsas – merikotka III 
hall verb – kuulla VIII 
hallás – kuulo II
hallatszik kuulua II
hallgat – [vmit; vkit] kuunnõlla VIII 
hallgató [felsőfokú] üliõppilaz XIII 
háló – võrkko II 
halogat viivüttää IV 
halom – mättä VIII; rõukko II
halott – koollud XIV 
hamarosan – pigaa
hámigaszíj – rinnuz
hamu – tuhka
hamutartó – tuhgakuppi II 
hanem – no
hang – ääli IX 
hangos – äälekaz XIII 
hangosan – äälee
hangosság – äälettšüz XIV 
hangulat – meeli IX 
hangya – siblikaz XIII 
hány I nm – kui paľľo; mitoo
hány II verb – õhzõta
hányadik – mõnõz
hanyatt – 1) [hátára] sellälee; seltšäse; 2) [háton] sellällää; selläz
haragos mn – ätšiä VI 
haragszik suuttua II 
harang – tšellä VIII 
harap purra VIII 
harapás – puraizu II 
harc – tappõlu II 
harcol sõďďõlla VIII; tapõlla VIII
harcsa – mõnni II 
harkály – kora III 
harmadik – kõlmõz
harmat – kase XIII; kasõ XIII
harminc – kõmtšümmentä
harmincadik – kõmtšümmenäz
három – 1) [önmagában és jelzőként] kõm; 2) [nem jelzői szerepű mondatrészként] kõlmõd
háromszáz – kõmsataa
háromszázadik – kõmsaaz
hársfa – niini VII 
has – vassa III 
hasadás – saro II 
hasadt – sarõin XI 
hasmánt – alassui
hasonló – ńаkõin XI 
hasonlóság – võrtõlu II 
használ tšäüttää IV 
használhatatlan – kõlvatoo XII 
használható – kõlpõin XI 
hasztalanul – turaa
hat szn – 1) [önmagában] kuusi; 2) [jelzőként] kuuz; 3) [nem jelzői szerepű mondatrészként] kuvvõd
hát I fn – nivu II; seltšä VIII 
hát II msz – jo
hatalom – võimu II 
határ – kokka V; raja III
határidő – aika III 
hátgerinc – seltšäluu
hatodik – kuvvõz
hátra – tagaa; takaz
hátrál tagata
hátsó I fn[testrész] perze XIII 
hátsó II mn – takumõin XI 
hátul – takanna
hátulról – takaa
hátulsó – takumõin XI 
hatvan – kuuztšümmentä
hatvanadik – kuuztšümmenäz
hattyú – luikkõkõ II 
havas – lumõkaz XIII 
ház – koto II; maja III
haza hsz – kotoo
háziállat – karja III; žiivato II
háziasszony – perenain XI 
házigazda – peremeez XIII 
hazulról – kotua
hebeg ötšittää IV 
hebegés – ötšittämin XI 
hegy [domborzat] mätši VII
héja – kulli II 
hely – paikka III 
helybéli – tätšälein XI 
helyes [hibátlan] õikõõllin XI
helyesen [hibátlanul] õikõõ
helyez panna VIII
helyreáll sättiütä VII 
helyszűke – ahtauz XIV 
henceg kõrskua II 
hencegés – kõrskumin XI 
hencegő – kõrskuri II 
hét I fn[időegység] nätilä VIII 
hét II szn – 1) [önmagában és jelzőként] seitsee; 2) [nem jelzői szerepben] seittsemed
hetedik – seittsemez
hétfő – Esimeizpäivä VIII; Esmezartši VII
hétfőn – esmezargõna
hétköznap I fn – artši VII 
hétköznap II hsz – argõna
hetven – seitseetšümmentä
hetvenedik – seitseetšümmenäz
hever ľežiä II 
hiába – turaa
hiábavalóság  fn – äärinä VIII 
híd – silta III 
hideg I fn – tšülmä VIII 
hideg II mn – tšülmä VIII 
hímnem – mehin sukupooli
hímzés – võšõfka III 
hint tšülvää IV 
hinta – leekku II 
hintáztat lõõkuttaa IV 
hipotetikus – õlõtõttava VIII 
hipotézis – õlõtuz
hírnév – mainõ XIII 
hirtelen I hsz – eti; ättšippigaa; ättšiää
hirtelen II mn – ättšinäin XII 
hisz verb – uskua III 
hit – usko II 
hiúz – ilvessussi II 
hív verb – kuttsua II 
hívő – uskõin XI 
[csapadék] lumi IX 
hogy ksz – etti
hogy(an) – ku; kui
hogyha – štobõ
hol – kuz
hold I [bolygókísérő] kuu I
Hold II – Kuu
holló – ronka
holnap hsz – oomõnna
holnapi – oomin XI 
holnapután – oomõdperää
hólyag – rakko II 
hombár – ratiz XIII 
homlok – õttsa VIII 
homok – liiva III 
hónap – kuu
honnan – kuss
honvágy – itšävä kotoa
hord kantaa III 
hordó – tünnüri II 
horgászik õntšia II 
horgony – ankkuri II 
horkol krooznõta IX 
horkolás – kroosnaamin XI 
horog – õntši VII 
hosszú – pittšä VIII 
hosszabbítás – jatkamin XI 
hosszúság – pitštšüz XIV 
hótorlasz – tšinõz
hová – kuhõõ
hóvihar – lumisää I; tuisku II
hozzáad lizeta IX 
hozzáértés – õskaamin XI 
hozzáfog alkaa III; nõisa VIII
hozzászokik tottua II 
hörgő(k) – bronhad III 
hőség – lämmii XII 
húgyhólyag – kusirakko II 
hull langõta IX; tõkkua V
hulla – ruumiuz
hullám – lainõ XIII
hullámzik lainõhtaa VI
hús – liha III 
húsvét – Enipäivä VIII
húsz – kahstšümmentä
huszadik – kahstšümmenäz
húz venuttaa IV; vetää IV