Források

 • Agranat, Tatyana (Татьяна Агранат): The beginning of the Votic language revival. World Congress on Language Policies, Barcelona, 2002. április 16-20. http://www.vadjamaa.narod.ru/library/07.html
 • Agranat, Tatyana (Татьяна Агранат): The definite article in Votic: the process of grammaticalisation. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. 2015. 6/1. 41–53.
 • Bereczki András: A vótok története. Nyelvrokonaink. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 69-71.
 • Bereczki Gábor: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe. Universitas, Budapest, 2000. Csepregi Márta: Balti-finn népek Oroszországban. Finnugor kalauz. Szerk.:
 • Csepregi Márta. Panoráma, 1998. 197-207.
 • Csernyavszkij, Vitalij (Виталий Чернявский): Vad’d’a ceeli. Izeõpõttaja – Vodszkij jazik. Szamoucsityel (Водский язык. Самоучитель) http:/ /www.finnougoria.ru/prf%20info/samouchitel%20vodskogo%20yazyka1. pdf
 • Deutsch Wotisch Wörterbuch Online. https://de.glosbe.com/de/vot/
 • Domokos Péter: A kis balti-finn népek irodalma. Filológiai Közlöny 4/1982. 457–58.
 • Domokos Péter: A vót irodalom. Nyelvrokonaink. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 328.
 • Domokos Péter: Tsvetkov [cvetkóv], Dimitri. Világirodalmi Lexikon 15. 920.
 • Domokos Péter: Vót irodalom és irodalmi formák. Világirodalmi Lexikon 17. 281-282.
 • Dubrovina, Zinaida – Szuvizsenko, Leonyid: A finnugristák kölcsönös segítségnyújtásának és együttműködésének eredményei - mindanynyiunk közös tulajdona. Urálisztikai tanulmányok 9. 44-48.
 • Hajdú Péter – Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.
 • Heinsoo, Heinike – Kuusk, Margit: The neo-renaissance and revitalization of Votic. http://jeful.ut.ee/public/files/Heinsoo+Kuusk+171-184.pdf
 • Hol vót, hol nem vót. http://www.nyest.hu/renhirek/hol-vot-hol-nem-vot
 • Ingermanlangyija: vogy i izsora (Ингерманландия: водь и ижора) http:/ /vatland.ru
 • Jurcsi és a kígyó. http://www.nyest.hu/renhirek/jurcsi-es-a-kigyo
 • Kuznyecova, Jekatyerina (Екатерина Кузнецова): Isztorija Bogyi (История Води) http://www.vadjamaa.narod.ru/library/04.html
 • Kuznyecova, Jekatyerina (Екатерина Кузнецова): Müü suvammõ vad’- d’amaatõ. Vad’d’a krazgõttavõ cirja. Obscsesztvo Vodszkoj Kulturi (Общество Водской Культуры), 2010.
 • Laakso, Johanna: Kleine osfi. Sprachen. 3. Ingermanland: Ingrisch, Wotisch. http://homepage.univie.ac.at/johanna.laakso/hbg04/3.%20Ingermanland. pdf
 • Nacionalnij szosztav naszelenyija Rosszijszkoj Fegyeraciji – perepiszi naszelenyija 2010 goda (Национальный состав населения Российской Федерации – переписи населения 2010 года) http:/ /www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/peritog/tab5. – ls
 • Nagy József: A vót nyelv. Nyelvrokonaink. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 223-224.
 • (A) nyelvész nyomoz. http://www.nyest.hu/renhirek/a-nyelvesz-nyomoz
 • Oroszok és németek a lettben – és a vótok. http://www.nyest.hu/renhirek/ oroszok-es-nemetek-a-lettben-br-es-a-votok
 • Predanyija i szkazki vodszkava naroda (Предания и сказки водского народа.) Vad’d’aa rahvaa jutud ja kaazgad. Szentpétervár 2009.
 • Pusztay János: Jegyzetek a balti finnekről és a népköltészetükről. Forrás 1976. 9. 61–64.
 • Rozsanszkij, Fjodor: Finnugor nyelvek Ingermanlandban: jelen helyzetük és kutatásuk. Finnugor Világ 2008. 2. 3-8.
 • Schwarz, Christian: Die ostseefinnischen Minderheitssprachen in Russland seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. http://othes.univie.ac.at/7764/
 • Szabó László: Antal Reguly, Vatjalaismuistiinpanot 1831. Julkaissut Sulo Haltsonen. Nyelvtudományi Közlemények 63. 420-421.
 • Szabó László: Mit változott a vót nyelv Ahlqvisttól napjainkig? Nyelvtudományi Közlemények 64. 97-113.
 • Szabó László: Norman Denison, The Partitive in Finnish. Nyelvtudományi Közlemények 63. 417. 3
 • Szabó László: Új vót népköltési gyűjtemények. Nyelvtudományi Közlemények 63. 231-236.
 • Szabó László: Vót szövegek Mati faluból. Nyelvtudományi Közlemények 63. 111-127.
 • Taagepera, Rein: A finnugor népek az orosz államban. Budapest, 2000.
 • The Reed Book of the Peoples of the Russian Empire: Votic. http://www. eki.ee/books/redbook/votes.shtml
 • The Votians. RT Documentary Channel Films. https://rtd.rt.com/films/ votians-gulf-finland-fishing/
 • Uráli rokonaink üzenete. http://oroszvilag.hu/?t1=finnugor_hirek&hid=3503
 • Vad’d’amaa – Votic Land. http://www.vadjamaa.narod.ru/index_eng.html
 • Vad’d’a tšeeli. Vatjaa sana päivässä. https://www.facebook.com/VaddaTseeli VatjaaSanaPaivassa
 • Voigt Vilmos: Irodalom és nép Északon. A balti-finn népek folklórja mint az európai folklór része. Universitas, Budapest, 1997.
 • Von Packeiser, Karsten: Die Letzten vom Volke der Woten. http://www. vadjamaa.narod.ru/library/09.html
 • Votian and Ingrian folk songs. http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/vadjaisuri/ en/tutvustus-valjaandest
 • Vótok. Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók. Európa Könyv-kiadó, 1979. 61-70.
 • Vótok, izsórok. http://www.regulytarsasag.hu/nyelvrokonaink-14-testver/ balti-finnek-2/votok-izsorok/
 • Wotisch Deutsch Wörterbuch Online. https://de.glosbe.com/vot/de