Előszó

Kedves Érdeklődő!

A honlapon található tartalmak nem egy nyelvtudományi profizmus eredményei, sokkal inkább egy műkedvelő nyelvészkedés termékei. Ha ezek révén akár csak részben mégis törleszthetőek a magyar finnugor nyelvészet egyes adósságai, akkor már nem voltak hiábavalóak. Egy nyomtatásra készült kis kötet oldalaira épülnek, egyszerű megoldással kerülnek itt nyilvánosságra, a honlap célja informatív. Nyilván ritkán lesznek látogatók a Világhálóra pusztán szabadidős szörfözgetés céljával járók, és nem sokkal többen a nagyobb fokú interaktivitáshoz szokottak sem, talán többen lesznek, akiket érdeklődésük vezérel ide.
Say István        
 

 
Vaďďa tšeeltä pajatatti
mejje izäd i izä izäd i koik tšülä.
*
A vót nyelvet beszélték
apáink és apáink apái és az egész falu.