E,É

-e? – vai
ebéd – lõunaz XIII
ebédel lõunassaa IV
eddig [időben] kaseessa
édes – makõa VI
édesanya – emä VIII
édesapa – isä VIII
ég I fn – taivaz XIII
ég II verb – põlõa IV
egér – iiri IX
égerfa – leppä VIII
égés – põlo II
egész – ehjä VIII; koko
egészen – aivonaa; kokonaa; sohsem; õikõõ; üleüdnää
egészség – terveüz XIV
egészséges – terve XIII
égő [lángoló] tulikka VIII
egy – 1) [önmagában] ühsi; 2) [jelzőként] ühs
egybe – ühtee
egybevet võrrõlla VIII; võrrõta IX
egyéb – muu
egyébként – ato
egyedüli – ühsinein XI
egyedüllét – ühsineizüz XIV
egyelőre – kuile
egyenes – šooru II
egyenesen – šooruu
egyenlő – ühtäläin XI
egyenruha – munderi II
egyesít ühisellä VIII; ühissää IV
egyesítés – ühisselmo II
egyesül ühissüä II
egyesülés – ühissüz X
egyesület – ühissüz X
egyetem – üliškoulu II
egyetemista – üliõppilaz XIII
egyező – ühtäläin XI
egyfolytában – õttsaa
egyforma – ühtäläin XI
egykor – enne
egyszer – ühell kõrtaa; ühskõrt
egyszerre – eti; ättšippigaa
együtt – kokko; kooz; parvõz; ühez
éhes – ńältšäin XI
éhség – ńältšä VIII
éjjel I fn – üü I
éjjel II hsz – üüzenä
éjjeli – üin XI
éjszaka I fn – üü I
éjszaka II hsz – üüzenä
éjszakai – üin XI
eke – adra III
el – poiz; väľľää
él I fn – tšerä VIII
él II verb – 1) elää IV; 2) [vhol] asua II
elalszik 1) makaahtaa VI; 2) [tűz; fény] kussua II; sammua II
elámulimetellä VIII
elbeszél jutõlla VIII; pajattaa VI
elbeszélés – 1) [elmondás] jutto II; 2) [történet] jutto II
elbocsát jättää poiz
elbódít huimõta IX
elbúcsúzik üvässellä VIII
elbújik peittäütä VII
elcsendesedik tüüntüa II
elcserél vajõltaa VI
elcsúszik liukua II
eldob vizgahtaa VI
eldug kõrjaa IV
elé – etee
elébe – vassaa
elég mn – põlõa IV
eléggé – ohto
elénekel laulahtaa VI
elenged laskõa IV
élénk – elokaz XIII
elér 1) [vhová] jõvva I; 2)  [eredményt] jõutua II   
elérhetetlen [eredményben] jõvvõtoo XII
elérhető [eredményben] jõvvõkaz XIII
elérkezik tulla VIII
élet – elo II
életkor – itšä VIII
eleven – elokaz XIII; eloza VIII
elfárad väsüä II
elfekélyesedik paizõgoittaa VI
elfelejt unõhtaa VI
elfut kargata IX
elgurít veerettää IV
elhallgat vaďďõta X
elhelyezkedik – [térben] panõuta VII; sättiütä VII
elhisz uskua III
elhord viďďä I
elhoz viďďä I
elhuny koolla VIII
elhunyt – koollud XIV
elinal kargata IX
elindul lähtiä IV
elítél suutia II
eljegyzés – tšihla III
eljön tulla VIII
eljut jõvva I
elkábít huimõta IX
elkerget ajaa väľľää
elkésik kaugassua II
elkészít tehä VIII
elkezd 1) alkaa III; 2) [kezdő összetett igeszerkezet segédigéje] nõisa VIII
elkölt hukõta IX
elküld lähettää IV; saattaa IV
elküldés – lähtö II
ellenáll vassussaa IV
ellenállás – vassusuz X
ellenben – a; ain
ellene – vassaa
ellenszegül vassussaa IV
ellenszegülés – vassusuz X
ellop vargassaa IV
elme – älü II
elmebeteg – hullu II
elmegy lahguta IX; mennä tüveä; mennä poiz; tšävvä I
elmés – älükaz XIII
elmesél pajattaa VI
elmond jutõlla VIII
elmosolyodik nagrastaa VI
elnémul vaďďõta X
elolt kusuttaa IV; sammuttaa IV
elolvas lukõa IV
élő – eloza VIII
előbb – eestää
előkészít panna valmõõssi; valmissaa IV
elöl – eez
elől – eess
élőlény – õlõnto II
előre – etee; eteez
előrehalad eetä X
előre-hátra – eteez-tagaaz
előről – eess
előszoba – euz XIII
előtt – eez
elővigyázatos – tarka III
elővigyázatosan – tarkaa
előzetesen – eestää
elpazarol hukõta IX
elrejt kõrjaa IV
elrejtőzik peittäütä VII
elrendel tšähtšiä IV
első – esimein XI
elsősorban – esimeizessi
elsötétül pimetä X
elsüllyed uputa IX
elsüllyeszt upottaa IV
elszalad kargata IX
elszállít väittää IV
elszegényít lagassaa IV
elszór tšülvää IV
elszunnyad makaahtaa VI
eltávozik lahguta IX
eltér [vmiben] erota IX
eltitkol salõta IX
eltorzít muuntaa IV
eltör lõhgõta IX
eltörik murtua V
elutasít evetä IX; tšeeltäütä VII
elutasítás – tšeeltäütümin XI
elutazik lahguta IX
elültet isuttaa IV
elűz ajaa väľľää
elvesz panna poiz
elveszik ukkua II
elveszt ukõta IX
elvet šülvää IV
elvisel ťerppiä II
elvisz viďďä I; väittää IV
ember – inemin XI
emelet – jätaži II
emelkedik ületä X
émelyeg õhzõta X
emiatt – sene peräss
emlékezés – meeli IX
emlékezet – meeli IX; mälehtüz X
emlékszik mälehtüä II
én nm – miä
ének – laulu II
énekel laulaa III
énekes – laulaja VIII
énekesnő – laulakko II
enged laskõa IV; tõhtia II
engedély – lupa V
engedélyez luvõta IX; tõhtia II
ép – terve XIII
epe – sappi II
eper – maazikaz XIII
éppolyan – mokoma-sama
épület – maja III; oonõ XIII
ér fn[véredény] sooni II
érdekel tšiinnossaa IV
érdeklődik tšiinnossua II
érdeklődés – tšiinnossuz X
érdem – arvõ II
erdő – mettsä VIII
erdőkár – ŕutõikko II
érkezik tulla VIII
erő – jõud XIV; võimu II
erős – võimakaz XIII
erőtlen – ramotoo XII
ért 1) [megért] ümmärtää VI; 2) [vmihez] õzgõta IX
értékes – kalliz XIII
értekezlet – nõvvõttõlu II
értelem – 1) [észbeliség] mertšitüz X; älü II; 2) [jelentése vminek] mertšitüz X
értelmes – älükaz XIII
érthetetlen – ebäselvä VIII
érzékeny – arka III
érzékenység – arkuz XIV
érzés – meeli IX
és – ja
esemény – tapauz X
eset – tapauz X
esik 1) langõta IX; tõkkua V; 2) [csapadék] sataa III
eső – vihma III
este I  fn – õhtago II
este II hsz – õhtagona
ész – älü II
észak – põhja V
északkelet – tširre XIII
északnyugat – luvvõ XIII
eszes – älükaz XIII
eszik süvvä I
eszköz – azia VI
észt I fn – 1) [nyelv; nép] viro II; 2) [ember; férfi] virolain XI; 3) [nő] virakko II
észt II mn – viro
esztendő – voosi IX
etet sööttää IV
etetés – söömin XI
étkezik süvvä I
év – voosi IX
évezred – voosituhad
evolúció – evoľuuttsija VIII
évszázad – voosisata VIII
ez – se
ezer – tuhad
ezért – sene peräss
ezredik – tuhattõmõz
ezüst I fn – õpõa VI
ezüst II mn – õpõin XI