E,É

-e? – vai
ebéd – lõunaz XIII 
ebédel lõunassaa IV 
eddig [időben] kaseessa
édes – makõa VI
édesanya – emä VIII 
édesapa – isä VIII 
ég I fn – taivaz XIII 
ég II verb – põlõa IV 
egér – iiri IX 
égerfa – leppä VIII 
égés – põlo II 
egész – ehjä VIII; koko
egészen – aivonaa; kokonaa; sohsem; õikõõ; üleüdnää
egészség – terveüz XIV 
egészséges – terve XIII 
égő [lángoló] tulikka VIII 
egy – 1) [önmagában] ühsi; 2) [jelzőként] ühs
egybe – ühtee
egybevet võrrõlla VIII; võrrõta IX
egyéb – muu
egyébként – ato
egyedüli – ühsinein XI
egyedüllét – ühsineizüz XIV 
egyelőre – kuile
egyenes – šooru II 
egyenesen – šooruu
egyenlő – ühtäläin XI 
egyenruha – munderi II 
egyesít ühisellä VIII; ühissää IV 
egyesítés – ühisselmo II 
egyesül ühissüä II 
egyesülés – ühissüz
egyesület – ühissüz
egyetem – üliškoulu II 
egyetemista – üliõppilaz XIII 
egyező – ühtäläin XI 
egyfolytában – õttsaa
egyforma – ühtäläin XI 
egykor – enne
egyszer – ühell kõrtaa; ühskõrt
egyszerre – eti; ättšippigaa
együtt – kokko; kooz; parvõz; ühez
éhes – ńältšäin XI 
éhség – ńältšä VIII 
éjjel I fn – üü
éjjel II hsz – üüzenä
éjjeli – üin XI 
éjszaka I fn – üü I
éjszaka II hsz – üüzenä
éjszakai – üin XI 
eke – adra III 
el – poiz; väľľää
él I fn – tšerä VIII 
él II verb – 1) elää IV; 2) [vhol] asua II 
elalszik 1) makaahtaa VI; 2) [tűz; fény] kussua II; sammua II
elámulimetellä VIII 
elbeszél jutõlla VIII; pajattaa VI
elbeszélés – 1) [elmondás] jutto II; 2) [történet] jutto II
elbocsát jättää poiz
elbódít huimõta IX 
elbúcsúzik üvässellä VIII 
elbújik peittäütä VII
elcsendesedik tüüntüa II 
elcserél vajõltaa VI 
elcsúszik liukua II 
eldob vizgahtaa VI 
eldug kõrjaa IV 
elé – etee
elébe – vassaa
elég mn – põlõa IV 
eléggé – ohto
elénekel laulahtaa VI 
elenged laskõa IV 
élénk – elokaz XIII 
elér 1) [vhová] jõvva I; 2)  [eredményt] jõutua II    
elérhetetlen [eredményben] jõvvõtoo XII 
elérhető [eredményben] jõvvõkaz XIII 
elérkezik tulla VIII 
élet – elo II 
életkor – itšä VIII 
eleven – elokaz XIII; eloza VIII
elfárad väsüä II 
elfekélyesedik paizõgoittaa VI 
elfelejt unõhtaa VI 
elfut kargata IX
elgurít veerettää IV 
elhallgat vaďďõta
elhelyezkedik – [térben] panõuta VII; sättiütä VII
elhisz uskua III 
elhord viďďä
elhoz viďďä
elhuny koolla VIII 
elhunyt – koollud XIV 
elinal kargata IX 
elindul lähtiä IV 
elítél suutia II 
eljegyzés – tšihla III 
eljön tulla VIII 
eljut jõvva
elkábít huimõta IX
elkerget ajaa väľľää
elkésik kaugassua II 
elkészít tehä VIII 
elkezd 1) alkaa III; 2) [kezdő összetett igeszerkezet segédigéje] nõisa VIII
elkölt hukõta IX 
elküld lähettää IV; saattaa IV
elküldés – lähtö II 
ellenáll vassussaa IV 
ellenállás – vassusuz
ellenben – a; ain
ellene – vassaa
ellenszegül vassussaa IV 
ellenszegülés – vassusuz
ellop vargassaa IV 
elme – älü II 
elmebeteg – hullu II 
elmegy lahguta IX; mennä tüveä; mennä poiz; tšävvä I
elmés – älükaz XIII 
elmesél pajattaa VI 
elmond jutõlla VIII 
elmosolyodik nagrastaa VI 
elnémul vaďďõta
elolt kusuttaa IV; sammuttaa IV
elolvas lukõa IV
élő – eloza VIII 
előbb – eestää
előkészít panna valmõõssi; valmissaa IV
elöl – eez
elől – eess
élőlény – õlõnto II 
előre – etee; eteez
előrehalad eetä
előre-hátra – eteez-tagaaz
előről – eess
előszoba – euz XIII 
előtt – eez
elővigyázatos – tarka III 
elővigyázatosan – tarkaa
előzetesen – eestää
elpazarol hukõta IX 
elrejt kõrjaa IV 
elrejtőzik peittäütä VII 
elrendel tšähtšiä IV 
első – esimein XI 
elsősorban – esimeizessi
elsötétül pimetä
elsüllyed uputa IX 
elsüllyeszt upottaa IV 
elszalad kargata IX 
elszállít väittää IV 
elszegényít lagassaa IV 
elszór tšülvää IV 
elszunnyad makaahtaa VI
eltávozik lahguta IX 
eltér – [vmiben] erota IX
eltitkol salõta IX 
eltorzít muuntaa IV
eltör lõhgõta IX 
eltörik murtua
elutasít evetä IX; tšeeltäütä VII
elutasítás – tšeeltäütümin XI 
elutazik lahguta IX 
elültet isuttaa IV 
elűz ajaa väľľää
elvesz panna poiz
elveszik ukkua II 
elveszt ukõta IX 
elvet šülvää IV
elvisel ťerppiä II 
elvisz viďďä I; väittää IV
ember – inemin XI 
emelet – jätaži II 
emelkedik ületä
émelyeg õhzõta
emiatt – sene peräss
emlékezés – meeli IX 
emlékezet – meeli IX; mälehtüz X
emlékszik mälehtüä II 
én nm – miä
ének – laulu II 
énekel laulaa III 
énekes – laulaja VIII 
énekesnő – laulakko II 
enged laskõa IV; tõhtia II
engedély – lupa
engedélyez luvõta IX; tõhtia II
ép – terve XIII 
epe – sappi II 
eper – maazikaz XIII 
éppolyan – mokoma-sama
épület – maja III; oonõ XIII
ér fn[véredény] sooni II 
érdekel tšiinnossaa IV 
érdeklődik tšiinnossua II 
érdeklődés – tšiinnossuz
érdem – arvõ II 
erdő – mettsä VIII 
erdőkár – ŕutõikko II 
érkezik tulla VIII 
erő – jõud XIV; võimu II
erős – võimakaz XIII 
erőtlen – ramotoo XII 
ért 1) [megért] ümmärtää VI; 2) [vmihez] õzgõta IX
értékes – kalliz XIII 
értekezlet – nõvvõttõlu II 
értelem – 1) [észbeliség] mertšitüz X; älü II; 2) [jelentése vminek] mertšitüz X
értelmes – älükaz XIII
érthetetlen – ebäselvä VIII 
érzékeny – arka III 
érzékenység – arkuz XIV 
érzés – meeli IX 
és – ja
esemény – tapauz
eset – tapauz
esik 1) langõta IX; tõkkua V; 2) [csapadék] sataa III
eső – vihma III 
este I  fn – õhtago II 
este II hsz – õhtagona
ész – älü II 
észak – põhja
északkelet – tširre XIII 
északnyugat – luvvõ XIII 
eszes – älükaz XIII 
eszik süvvä
eszköz – azia VI 
észt I fn – 1) [nyelv; nép] viro II; 2) [ember; férfi] virolain XI; 3) [nő] virakko II
észt II mn – viro
esztendő – voosi IX 
etet sööttää IV 
etetés – söömin XI 
étkezik süvvä
év – voosi IX 
évezred – voosituhad
evolúció – evoľuuttsija VIII 
évszázad – voosisata VIII 
ez – se
ezer – tuhad
ezért – sene peräss
ezredik – tuhattõmõz
ezüst I fn – õpõa VI 
ezüst II mn – õpõin XI