B

bácsi – ďääďä IV
bagoly – kakku II
bal – kurõa VI
baleset – aavari II
baloldali – kurõa VI
balra – kurra
balta – tširvez XIII
bámulatos – imeteltävä VIII
bárány – pässi II; talli VII; võdna V
bárányka – tallikkõin XI
barát – dovarišša III; sõbra V
barátnő – sõbrakko II
barátság – sõbruz XIV
bárhogy(an) – kuile
bárhol – kuzle
bárhonnan – kussale
bárhová – kuhõõle
bárki – tšen tahooz
bármelyik – kumple; mõni; mõnikaz XIII
bármennyi – kui mõnõz
bármi – mikäle; mi tahooz
bármikor – kõõznile
bármilyen – millinle
barom fn – karja III
bátor – jurmõ II; rõhkõa VI
bátorság – rõhkõuz XIV
báty – velli VII
becsap – [rászed] petellä VIII
becsapás [rászedés] petoz X
becsuk panna tšii
becsület – kunnia VI
becsületes – rehellin XI
befagy jäätüä II
befed kattaa III
befejez lõpõttaa IV
befejeződik lõppua II; lõpõuta VII
befest kraazgattaa IV
befűt lämmitä IV
béget mäkkiä II
béka – konna V
béke – rahu II
beken võďďõlla VIII
békés – rahullin XI
béklyó [lóra] kammitsa VIII
beköt situa III
bél – sooli II
beleegyezés – soossumuz X
beleegyezik soossua II
belekapaszkodik tarttua V
beletörődik sopia II
bepiszkít patškõta IX
bér – mahso II; palkka III
berkenye – pihlaja VIII
berúg – [részeg] umaltua V
beszél 1) jutõlla VIII; 2) [vmilyen nyelven] pajattaa VI
beszélget pajattaa VI
beszennyez patškõta IX
betakar kattaa III
beteg I fn – läsijä VIII
beteg II mn – läsivä VIII
betű – tširjai XII
betűrend – aakkõsso II
bevásárlás – õssõ II
bevásárol õssaa IV
bevégez lõpõttaa IV
bevégződik lõppua II
bevesz [pénzügy] võttaa IV
bevétel [pénzügy] võtto II
bezár 1) panna tšii; 2) [befejez] lõpõttaa IV
bibircsók – süelmo II
bika – ärtšä VIII
bír [birtokol] õmissaa IV
birka – lammaz XIII
bíró – suutija VIII
bíróság – suuto II
birtokában – alluz
birtokol õmissaa IV
birtokos – õmissaja VIII
birtokosnő – õmissajakko II
bizalmatlan – ebäuskõin XI
bizalmatlanság – ebäusko II
bizonyosság – vakaumuz X
biztonság – varmuz XIV
biztos I hsz– varmassi; tintšimättä
biztos II mn – varma III
biztosan – varmassi; tintšimättä
bog – sõlmu II
bogár – itikka V
bogyó – marja III
bojtorján – šupuz XIII
boka – tšedräluu I
bolha – tširppu II
bonbon – kanfetti II
borda – tšültšiluu I
borjú – vazikka III
boróka – kataga III
borotvál ajaa partaa
borotválkozik ajaa enele partaa
borsó – herne XIII
borz – mettsäsika V
bot – tšeppi II
bőg [állat] börisä VIII; müükkiä II
bőgés [állaté] börizemin XI
bögöly – paarma III
bőkezű – antõľľaz XIII
bőkezűség – antõľľazuz XIV
bölcs – älükaz XIII
bölcső – tšetšüd XIV
bőr – iho II; nahka III
bőven – imossi
burgonya – maamuna V
búza – nisu II
büdös fn – haisõ II
bűn – sünti II
bűnös – sünnikaz XIII
bütykös – õhzikaz XIII
bűz – haisõ II
bűzlik haisa pahalõ