Ä

äďďä (~, ~ä, ~se) VIII fn – após
ägrämöi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn – inkeri ember
älü (~, ~ä, ~ü) II fn – ész; értelem; elme
älük|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII mn – eszes; értelmes; elmés; okos; bölcs
ämmen|tää (~tämä, ~näb, ~ti) IV verb – megzavar; összezavar
ämmen|tüä (~tümä, ~nüb, ~tü) II verb – megzavarodik; összezavarodik
ämmä (~, ~ä, ~se) VIII fn – anyós
ämärik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – szürkület; alkonyat
ämärä (~, ~ä, ~se) VIII mn – szürkületi; alkonyati
än|tä (~nä, ~tää, ~täse) VIII fn – farok
äpiä (~, ~t, ~se) VI fn – szégyen; szégyenérzet
äpiämät|oo (~toma, ~oot, ~tomaa) XII mn – szégyentelen
är|tšä (~jä, ~tšää, ~tšäse) VIII fn – bika
ä|tšetä (~ttšäämä, ~ttšääb, ~ttšäz) IX verb – 1) latolgat; mérlegel; 2) találgat
ätšiä (~, ~t, ~se) VI mn – 1) gonosz; rossz; rosszindulatú; 2) haragos
ä|tšällä (~ttšäämä, ~ttšääb, ~ttšäli) VIII verb – 1) mérges lesz; 2) megharagszik
ätšäüttü|ä (~ümä, ~üb, ~zin / ~) V verb – megmérgesedik; 2) felbosszantja magát
ättšinäi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XII mn – hirtelen; váratlan; meglepetésszerű
ättšippigaa hsz – egyszerre; hirtelen
ättšiää hsz – hirtelen; váratlanul; meglepetésszerűen
ä|ttšä (~tšä, ~ttšää, ~ttšäse) VIII fn – gonoszság; rosszaság
ä|vitä (~piämä, ~piäb, ~piz) IX verb – szégyenkezik; szégyelli magát; minua ~piäb – szégyellem magamat
ä|äd (~ďďe, ~it, ~ise) I fn Plur. – lakodalom; menyegző
äälee hsz – hangosan
äälek|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII mn – hangos
ääles|sää (~sämä, ~äb, ~in / ~si) IV verb – szavaz; rászavaz
ääl|etä (~äämä, ~ääb, ~äz) IX verb – kiejt [hangot]; kimond
äälettšü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – hangosság
ääl|i (~e, ~tä, ~ee) IX fn – hang; õlla ~ez – fecseg; locsog; cseveg
ääläht|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI verb – kiejt [hangot]; kimond
ääree (gen) nu – -hoz, -hez, -höz; -ra, -re
ääress (gen) nu – -tól, -től; -ról; -ről
äär|etä (~äämä, ~ääb, ~äz) IX verb – vesződik; fáradozik
äärez (gen) nu – -nál, -nél; -on, -en, -ön
äärinä (~, ~ä, ~se) VIII fn – 1) hiábavalóság; 2) vesződés; fáradozás