Ö,Ő

ő – tämä
ők – nämä
öltözet – sõpa
öltözködik sõpõuta VII 
önfejű – enepäin XI 
önfejűség – enepäizüz XIV 
önmaga – ize XII 
önt valaa III 
öntöz kassaa III 
őr – vahtija VIII 
ördög – haamolain XI 
öreg – vana III 
öreganyó – akka III
öregapó – starikka VIII 
öregasszony –staruha VIII
öregember – starikka VIII 
öregség – vanuz XIV 
öregszik vanõta X
őriz vahtia II; varjõlla VIII
őrlés – javõ XIII 
őröl javaa III 
öröm – rõõmu II 
örömteli – rõõmukaz XIII 
örül rõõmussua II 
őrült – hullu II 
ősz fn – sütšüze II
összegyűjt kogota IX 
összegyűlik aikua III 
összehasonlít võrrõlla VIII; võrrõta IX
összehasonlítás fn – võrtõõmin XI 
összeköt situa III 
ősszel – sütšüzee; sütšüzell
összenyom lutissaa III; purissaa IV
összes – kõik VII 
összeszorul purissua II 
összetör lõhgõta IX 
összetörik murtua
összezavar ämmentää IV 
összezavarodik ämmentüä II 
öt – 1) [önmagában] viisi; 2) [jelzőként] viiz; 3) [nem jelzői szerepben] viďďed
ötlet – aatõ XIII; mõtõ XIII
ötödik – viďďez
ötven – viiztšümmentä
ötvenedik – viiztšümmenäz
öv – vöö
övezet – vöö
őz – mettsävooho II 
özvegy – lehtši VII