Ö,Ő

ő – tämä
ők – nämä
öltözet – sõpa V
öltözködik sõpõuta VII
önfejű – enepäin XI
önfejűség – enepäizüz XIV
önmaga – ize XII
önt valaa III
öntöz kassaa III
őr – vahtija VIII
ördög – haamolain XI
öreg – vana III
öreganyó – akka III
öregapó – starikka VIII
öregasszony –staruha VIII
öregember – starikka VIII
öregség – vanuz XIV
öregszik vanõta X
őriz vahtia II; varjõlla VIII
őrlés – javõ XIII
őröl javaa III
öröm – rõõmu II
örömteli – rõõmukaz XIII
örül rõõmussua II
őrült – hullu II
ősz fn – sütšüze II
összegyűjt kogota IX
összegyűlik aikua III
összehasonlít võrrõlla VIII; võrrõta IX
összehasonlítás fn – võrtõõmin XI
összeköt situa III
ősszel – sütšüzee; sütšüzell
összenyom lutissaa III; purissaa IV
összes – kõik VII
összeszorul purissua II
összetör lõhgõta IX
összetörik murtua V
összezavar ämmentää IV
összezavarodik ämmentüä II
öt – 1) [önmagában] viisi; 2) [jelzőként] viiz; 3) [nem jelzői szerepben] viďďed
ötlet – aatõ XIII; mõtõ XIII
ötödik – viďďez
ötven – viiztšümmentä
ötvenedik – viiztšümmenäz
öv – vöö I
övezet – vöö I
őz – mettsävooho II
özvegy – lehtši VII